ALLT OM BIODLING
Avtäckning

Avtäckning

Avtäckning är ett begrepp som används inom biodling vid honungshantering, där ett tunt skikt av bivax (vaxlock, cellock eller avtäckningsvax) som täcker vaxkakans celler (där honungsbin förvarar honungen) tas bort inför slungning.

En kort film om vad avtäckning innebär.

När utförs avtäckning?

Avtäckning utförs av biodlare under sommarmånaderna efter skattning, när ett överskott av mogen, täckt honung finns hos bisamhällen.

Redskap för avtäckning

Vanliga handredskap som används vid avtäckning är till exempel avtäckningsgaffel eller avtäckningskniv. Avtäckningen sker på en avtäckningsbricka eller ett avtäckningsbord, med en ramställning för ergonomi, och bricka eller tråg för att samla upp avtäckningsvax och droppande honung. I större biodlingar används avtäckningsmaskiner, separat eller ingående i slunglinjer.

Metoder för avtäckning

Metoderna för avtäckning kan skilja sig mellan biodlare. En del biodlare täcker av honungsramen med nålarna som förs genom vaxlocken vågrätt, andra biodlare kanske föredrar lodrätt. En biodlare fördrar att endast rispa ytan så att vaxlocken perforeras, medan en annan biodlare skrapar av allt utskjutande vaxbygge, inklusive vaxlock med elektrisk avtäckningsniv. Det är bara några exempel på hur avtäckning kan gå till.

error: