ALLT OM BIODLING
Honung - Ympning / Ympa / Ymp

Ympning av honung

Ympning är en metod inom biodling som används för att honung snabbare ska kristallisera, för att honungen ska få finkristallin och smörig konsistens samt en jämn kvalitet. Biodlare säger ympa honung, att hen ympar honungen eller gör en ymp.

Hur ympning av honung utförs

Ympning görs genom att cirka 5-10% finkristallin honung rörs ut noga i honungen som skall ympas. Ympningsprocessen varierar beroende vilken typ av honung som ympas. Rapshonung kristalliserar till exempel snabbt medan ljunghonung tar längre tid. Mängden kristalliserad honung avgör hur snabbt kristalliseringsprocessen går.

Har man som nybliven biodlare ingen kristallerad honung får man köpa sig en burk kristalliserad honung eller invänta att kristalliseringen börjar.

I den här filmen ympas en vanlig svensk sommarhonung.

Ympsats för ympning

För att underlätta ympningen kan en ympsats göras genom att kristalliserad honung rörs med en mindre del av den flytande honungen i ett mindre kärl, som sedan blandas ut i det större honungsskärlet. Till ympsatsen används en så fint kristalliserad honung som möjligt.

Efter ympning tappas honungen på honungsburkar. En rest honung kan också sparas en tid i efter tappning i tappningskärlet och sedan röras ut med nästa batch nyslungade honung.

Rörning som alternativ till ympning

Alternativet till att ympa honungen är röra honungen under kristallisationen. Resultatet blir det samma men det blir mer rörande under längre tid.

I den här filmen ingår ympning som den del i honungshantering.

Direkttappad orörd honung

Görs ingen ymp eller rörning kan biodlaren direkt-tappa och sälja honungen som nyslungad (när den är det, inom några veckor från slungning), alternativt orörd eller gammaldags honung (om honungen inte rörts), för att istället få en grovkristallin och varierad konsistens.

Ska jag ympa eller direkttappa honung?

Observera att ympad och rörd honung inte är en sämre produkt jämfört med direkttappad och orörd honung, utan det handlar om vad biodlaren eftersträvar – en finkristallin och jämn konsistens i honungen, eller grovkristallin och varierad konsistens. Konsumenter kan föredra den ena, andra eller båda varianterna. Biodlaren väljer att anpassa sitt sortiment för eventuella kunder eller sitt eget tycke.

Ove på Bihålans Biprodukter visar hur honungshantering går till i biodlingsföretaget. Ympning av honung sker cirka 20:26 in i filmen.

error: