ALLT OM BIODLING
Honung - Ympning / Ympa / Ymp

Ympning av honung

Ympning är en metod inom biodling som används för att honung snabbare ska kristallisera, för att honungen ska få finkristallin och smörig konsistens samt en jämn kvalitet. Biodlare säger ympa honung, att man ympar honungen eller gör en ymp. Ympning görs genom att cirka 5-10% finkristallin honung rörs ut noga i honungen som skall ympas. Ympningsprocessen varierar beroende vilken typ av honung som ympas. Rapshonung kristalliserar till exempel snabbt medan ljunghonung tar längre tid. Mängden kristalliserad honung avgör hur snabbt kristalliseringsprocessen går.

För att underlätta ympningen kan en ympsats göras genom att kristalliserad honung rörs med en mindre del av den flytande honungen i ett mindre kärl, som sedan blandas ut i det större honungsskärlet. Till ympsatsen används en så fint kristalliserad honung som möjligt. Efter ympning tappas honungen på honungsburkar. En rest honung kan också sparas en tid i efter tappning i tappningskärlet och sedan röras ut med nästa batch nyslungade honung. Har man som nybliven biodlare ingen kristallerad honung får man köpa sig en burk kristalliserad honung eller invänta att kristalliseringen börjar. Alternativet till att ympa honungen är röra honungen under kristallistationen.

Görs ingen ymp eller rörning kan biodlaren direkt-tappa och sälja honungen som nyslungad (när den är det, inom några veckor från slungning), alternativt orörd eller gammaldags honung (om honungen inte rörts), för att istället få en grovkristallin och varierad konsistens. Observera att ympad och/eller rörd honung inte är en sämre produkt jämfört med direkt-tappad och orörd honung, utan det handlar om vad man eftersträvar – en finkristallin och jämn, eller grovkristallin och varierad konsistens. Konsumenter kan föredra den ena, andra eller båda varianterna och biodlaren kan anpassa sitt sortiment därefter.

I den här filmen ympas en vanlig svensk sommarhonung.

I den här filmen ingår ympning som den del i honungshantering.

Ove på Bihålans Biprodukter visar hur honungshantering går till i biodlingsföretaget. Ympning av honung sker cirka 20:26 in i filmen.

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

ALLT OM BIODLING

Sverges trevligaste sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING

Sveriges trevligaste sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: