Ympning av honung

Honung - Ympning / Ympa / Ymp

Ympning är en metod inom biodling som används för honung snabbare ska kristallisera, samt för att honungen ska få finkristallin och smörig konsistens. Biodlare säger ympa honung, att man ympar honungen eller gör en ymp. Ympning görs genom att cirka 5-10% finkristallin honung rörs ut noga i honungen som skall ympas. Ympningsprocessen varierar beroende vilken typ av honung som ympas. Rapshonung kristalliserar till exempel snabbt medan ljunghonung tar längre tid. Mängden kristalliserad honung avgör hur snabbt kristalliseringsprocessen går.

För att underlätta ympningen kan en ympsats göras genom att kristalliserad honung rörs med en mindre del av den flytande honungen i ett mindre kärl, som sedan blandas ut i det större honungsskärlet. Till ympsatsen används en så fint kristalliserad honung som möjligt. Efter ympning tappas honungen på honungsburk. En rest honung kan också sparas en tid i efter tappning i tappningskärlet och sedan röras ut med nästa batch nyslungade honung. Har man som nybliven biodlare ingen kristallerad honung får man köpa sig en burk kristalliserad honung eller invänta kristallisation. Alternativet till att ympa honungen är röra honungen under kristallistationen. Görs ingen ymp eller rörning kan man sälja honungen som nyslungad (när den är det), orörd eller gammaldags honung, för grovkristallin konsistens.

I den här filmen ympas en vanlig svensk sommarhonung.

I den här filmen ingår ympning som den del i honungshantering.

Ove på Bihålans Biprodukter visar hur honungshantering går till i biodlingsföretaget. Ympning av honung sker cirka 20:26 in i filmen.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube