Ympning av honung

Honung - Ympning / Ympa / Ymp

För att få honung att snabbt kristallisera så ympar biodlaren honungen. Det sker genom att 5-10 % finkristallin honung rörs ut noga i honungen som skall ympas.

I den här filmen ympas en vanlig svensk sommarhonung. Ympningsprocessen varierar beroende vilken typ av honung som ympas. Rapshonung kristalliserar till exempel snabbt medan ljunghonung tar längre tid. Till ympsatsen används en så fint kristalliserad honung som möjligt.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling