ALLT OM BIODLING
Avtäckningsvax

Avtäckningsvax

Avtäckningsvax kallas inom biodling det bivax som blir över när biodlare avtäcker vaxlocken från ramar inför slungning. Avtäckningsvax innehåller mest honung så det är gott att tugga på likt kakhonung eller vildbygge, men det är också en värdefull resurs som alla biodlare bör ta vara på. Både för bivaxets och honungens skull.

En film om avtäckningsvax.

Hur separeras honung från avtäckningsvax?

En del av honungen i avtäckningsvaxet kan självrinna från vaxet i ett avtäckningsbord. För att extrahera mer honung kan biodlare tvätta (med vatten i t.ex. ett avtäckningsbord), pressa (med honungspress) eller slunga (med silpåse) avtäckningsvaxet.

I större biodlingar används biredskap som till exempel vaxskruv eller avtäckningsvaxsmältare för att för att separera bivax och honung.

Om avtäckningsvaxet tvättas kan sköljvattnet med honungsrester användas till stöd- och drivfodring eller tillverkning av mjöd/honungsvin. Förvaring av avtäckningsvax bör ske svalt och med tätslutande lock.

Film som visar hur silpåsar från MS Biredskapsfabriken används för att extrahera honung ur avtäckningsvax.

Hur smälts avtäckningsvax till block?

När honung och avtäckningsvax har separerats kan bivaxet smältas med t.ex. en solvaxsmältare eller annan vaxsmältare.

Hur används avtäckningsvax?

Eftersom avtäckningsvax ofta är nyproducerat vitt bivax används det med fördel till tillverkning av bivaxsalva, cerat eller hudkräm med bivax. Är försäljning aktuellt för biodlaren så kan avtäckningsvaxet därmed säljas till ett högre pris än övrigt bivax. Avtäckningsvaxet används annars till tillverkning av nya vaxmellanväggar eller t.ex. bivaxljus mm.

error: