Drottningsubstans

Bidrottning

Drottningsubstans är ett feromon som bidrottningen avsöndrar och som kontinuerligt sprids i bisamhället. Så länge som de övriga bina i bisamhället känner närvaron av detta ämne är de lugna och harmoniska.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biodling- Stödfodring
Stödfodring görs inom biodling på våren om bisamhället Läs mer
Thomas apiculture
Thomas apiculture är en fransk biredskapsförsäljare. www.thomas-apiculture.com. Läs mer
Bitömmare - Biredskap - Biodling
Bitömmare är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer