ALLT OM BIODLING
Bisamhället

Bisamhälle

Bisamhälle kallas en grupp bin som lever tillsammans.

Bisamhälle kallas en grupp bin som lever tillsammans. Inom biodling är det arten honungsbin/tambin som utgör biodlarens bisamhällen. I bisamhällen med honungsbin finns en bidrottning som lägger ägg och några tusen drönare vars uppgift är att para sig med drottningen. Arbetsbin kan det finnas 20-70.000 av i bisamhället beroende på säsong. De städar, matar yngel, bygger vaxkakor, vaktar bikupan och den sista tiden av sitt liv samlar de nektar som blir honung, pollen och vatten.

Bisamhällets invånare

Bidrottning
Bidrottningen är hona och står för äggläggning och feromonproduktion i bisamhället.
Drönare - Honungsbi
Drönare, till höger i bild, är hannar och befruktar ungdrottningar i bisamhällen. Lägg märke till skillnaden i storlek mot arbetsbiet till vänster.
Arbetsbi - Arbetsbin - Arbetarbi
Arbetsbin är könsligt outvecklade honung. Arbetsbina gör grovjobbet i bisamhället, som t.ex. matning, städning, vaxbygge, vaktning, insamling av nektar, pollen och vatten.

Honungsbiets utveckling från ägg till färdigt bi

Det tar 21 dygn för ett ägg att utvecklas genom larvstadie och förpuppa till färdigt honungsbi.

Honungsbiets utveckling

Utvecklingen hos det vuxna honungsbiet

Ett honungsbi som föds under sommaren lever ca 5-7 veckor. Under dessa har biet olika uppgifter; putsbi, ambi, husbi, byggbi, vaktbi och dragbi enligt schemat nedan. Även uppgifter som städning och fläktning kan ingå i honungsbiets liv.

Det vuxna honungsbiets utveckling

Vad honungsbin samlar

Honungsbin samlar nektar och andra söta safter hos växter för sitt energibehov. Nektar omvandlar bina till det vi kallar honung. Honungsbin samlar pollen för sitt proteinbehov. Pollen lagrar bina i celler och då kallas det bibröd. Honungsbin samlar också propolis, från kåda eller hartsöverdrag hos växter. Propolis använder bina till att täta sin bostad och det ger även skydd mot bakterier och svamp. Dessutom samlar honungsbin vatten.

Biväxter - Maskrossläktet (Taraxacum spp.)
Nektar och andra söta safter hos växter är binas energikälla som de omvandlar till honung. Biodlare skördar överskott av honung. Honung används som sötningsmedel, smaksättare m.m. I Norden är sälg, frukt- och bärbuskar, lönn, maskrosor, rönn, klöver, mjölkört, lind och ljung några av de viktigaste nektarkällorna för honungsbin.
Bipollen - Bibröd - Pollen - Biprodukter
Pollen är binas proteinkälla som de samlar i växternas blommor. Biodlare skördar pollenet som bipollen eller bibröd. Pollen används som kosttillskott, smaksättare och dekoration på i matlagningen. Precis som honung har pollenet olika färg beroende på vilka växter de kommer ifrån.
Propolislösning - Propolistinktur - Propolisextrakt
Propolis är binas tätningsmaterial och skydd mot bakterier och svamp som de samlar från hartsöverdrag och kåda hos växter. Propolis skördas inom biodlingen med t.ex. propolisgaller. Propolis används som husapotek, i rå form eller som propolislösning.
Honungsbin - Vatten - Vattenbehov
Honungsbin som samlar vatten. Vattenbehovet kan periodvis vara stort och särskilt på våren är vatten det första bina letar efter. Vatten, honung och pollen krävs för att producera fodersaft till ynglet i bisamhället.

Vaxkakor i bikupan

Bin bygger vaxkakor av bivax som byggbina svettas ut i sina vaxkörtlar. I de sexkantiga cellerna på vaxkakorna lagrar bina honung (de mörka cellerna på bilden och de med ljusa vaxlock uppe till höger) och pollen (de orangea, gula och beigefärgade cellerna i bilden). De fungerar även som barnkammare (nere till vänster i bilden, täckta yngelceller) och i de öppna cellerna kan du se bilarver som är vita. Biodlare skördar överskott av bivax och använder det till återbruk i biodlingen, såväl som bivaxsalva, cerat, bivaxljus, ytbehandling av trä och mycket mer.

Bin på vaxkaka
I binas vaxbygge lagrar de honung och pollen samt föder upp nya bin.

Bidrottningar i slagsmål
Det kan bara finnas en birottning 
i bisamhället. Finns det två så slåss bidrottningarna tills en av dom dör. Men ibland kan det faktist finnas två drottningar i samma bisamhälle, se filmen här.

Drönarslakt
Drönarslakten.
 Inför vintern kastar honorna ut hanarna. Trots större kroppsbyggnad har drönaren (hanen) ingen chans mot sina systrar. De besitter den giftiga gadden som han saknar. Se filmen här.

Bisvärm, svärm, svärmning - Honungsbin - bisamhälle
En bisvärm som satt sig tillfälligt på en gren i jakten efter en ny boplats.

Svärmning för förökning

Svärmning är bisamhällets sätt att föröka sig eller flytta på grund av t.ex. foderbrist och skogsbrand. Att bisvärmar flyger till skogs och fryser ihjäl motverkas genom att biodlare gör avläggare och konstsvärmar bisamhällen. Svärmning sker likväl och då försöker biodlare fånga svärmen och flytta den till en ny bikupa.

Bisamhälle på träd - Honungsbin - Biodling. Foto copyright © ARTCOPY AB.
Bisvärm med honungsbin som bosatt sig på en trädstam och börjat bygga vaxkakor. Vilda honungsbin kan övervintra utomhus på varmare breddgrader men i norden bosätter sig i bina i ihåliga träd för att överleva vintern.
Östervåla-kupan - Bikupa - Biodling
Bikupa – bostaden som biodlare ger bisamhällen.

Biodlare ger bostäder och skydd

På grund människans utbredning och påverkan av landskapet är gamla ihåliga träd så fragmenterat förekommande att biodlingen har blivit avgörande för honungsbinas överlevnad. Biodlare ger husrum i form av bikupor och skyddar mot skadegörare och sjukdomar.

Insekter som kan förväxlas med honungsbin

Honungsbiet förväxlas ofta med andra bin och insekter. Se jämförelsen nedan.

Honungsbi förväxling

  • Geting. Till storleken lik honungsbiet men har klarare gula och svarta färger. Älskar sötsaker och surrar ofta kring kaffebordet när man äter utomhus.
  • Humla. Varierar i storlek men är lätt att skilja från honungsbiet på den knubbiga kroppen.
  • Solitärbi. Stora solitärbin liknar ofta honungsbiet.
  • Blomfluga. Blomflugor är mycket vanliga och förväxlas lätt med honungsbiet.
Rapshonung - Bihålans Biprodukter
Bisamhällen ger pollinering och skördeökning i t.ex. rapsodling.

Bisamhällen för pollinering

Bisamhällen gör såväl som andra pollinatörer ett viktigt arbete i form av pollinering olika växter. I Sverige gynnas frukt- och bärskörd samt frö- och oljeväxter. Bisamhällens stora bistyrka ger effektiv pollinering och skördeökning när väderleken tillåter.

Läs om binas pollineringsarbete

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: