Biodlingskalender: Juli

Biodlingskalender - Juli
Biodlingskalender - Juli

Nu har den första honungen av maskrosor, blommande träd och skogens tidiga bärväxter mognat. Om du inte redan har slungat honung kring midsommar så är dags för den första skörden, om vädret varit bra, bina varit flitiga och inte svärmat. Vänta inte med att slunga men ta inte allt, bina får inte bli utan. Skatta gärna honungsramarna med bitömmare, det är skonsammast för dig och bina och du minskar risken för röveriSkattlådan med honung som du skördar ersätter du med en låda tomma, helst slungade ramar, annars med vaxmellanväggar, närmast yngelrummet.

Kontrollera dina avläggare. Se till att dom blir stora nog att klara vintern och att bidrottningarna är parade. Stödfodra med honungsramar från andra bisamhällen och utöka avläggarna vid behov. Det ger starka bisamhällen inför vintern.

Vildhallon hör till de bästa dragväxterna och ger mycket honung som med tur kan skördas lagom till bärsäsongen. Klöver, Lind och Rallarros/mjölkört hör annars till de viktigaste dragväxterna under högsommaren. En sked nyslungad honung över solvarma jordgubbar får dem att smaka himmelskt gott. Har pollineringen lyckats kan du kanske även njuta av en riklig skörd med Vildhallon, Blåbär, Svarta vinbär, Röda vinbär och Krusbär. Alla lika goda med honung på, eller i recept med honung.

Högsommarhonung – sorthonung från högsommaren.

Introduktionsfilm till skattning (honungsskörd).

Exempel på bitömmare / bitömmarebotten.

Skattning med bitömmarebotten – del 1.

Skattning med bitömmarebotten – del 2.

Introduktionsfilm till honungshantering.

Teori lektion nr 5 i nybörjarkursen innehåller grundläggande utbildning om honung och honungshantering.

Exempel på ympning, rörning, tappning, lagring och försäljning av honung i hobbybiodling.

Hur honung ympas.

Exempel på honungshantering i ett mindre biodlingsföretag hos Bihålan.

Kakhonung är ett delikat sätt att skörda och äta honung.

Med refraktometer kontrollerar biodlare vattenhalt i honung.

Hur avtäckningsvax kan hanteras och användas i en hobbybiodling.

Slungrummet rengörs efter slungning.

Kontroll av avläggare.

Delning av avläggare.

Författaren Carl Otto Mattson berättar om sin biodling.

Bidans – binas dans.

Drabbas biodlingen av Amerikansk Yngelröta gäller det att snabbt stoppa spridningen.

Nybörjare i biodling förväxlar ibland orienteringflygning med svärmning.

Lindhonung – sorthonung från lind.

Klöverhonung – sorthonung från klöver.

Skogshonung – sorthonung skördad i skogsområden och/eller från honungsdagg.

Introduktion till bipollen och bibröd.

Hur bipollen skördas.

Pollenskörd hos Bihålan.

Freddy Duwe demonstrerar Sundance Pollen Trap.

Att göra i juli

Läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Körsbär (Prunus)
Körsbär (Prunus) är ett släkte lövfällande buskar eller träd. I Läs mer
Biväxter - Hässleklocka (Campanula latifolia)
Hässleklocka (Campanula latifolia) är en storväxt ört odlas som Läs mer
Rammått - standardmått för ramar.
Rammått, ramformat, ramstorlek eller ramtyp kallas olika Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling