Drivfoder

Drivfoder kallas foder som används till att stimulera bisamhället att mata upp yngel på våren eller avläggare under sommaren.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling