Drivfoder

Stödfodring och drivfodring på våren

Drivfoder kallas inom biodling, foder som används till att stimulera bisamhället att mata upp yngel på våren eller avläggare under sommaren. Som drivfoder kan biodlaren använda vanligt socker uppblandat med vatten (cirka 50/50) eller foderdeg typ Ambrosia. Eller så kan biodlaren använda honung som sköljs ur sparat avtäckningsvax vilket ger en tunn honungsvatten-lösning. Honungsvatten eller sockerlösning ges till bina via foderballong, foderram eller flusterfodrare. Foderdeg brukar läggas på ramarna. Drivfodring görs i små givor ett par gånger per vecka för att stimulera yngelsättningen, även om bisamhället inte har brist på foder.

I den här filmen stödfodras och drivfodras bisamhällen på våren.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bitömmare - Biredskap - Biodling
Bitömmare är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Sommarlucka - Biredskap - Biodling
Sommarlucka är ett biredskap som används inom Läs mer
Rammått
LS
LS (Langstroth-Svea) är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
Drönarram
Drönarram kallas det inom biodling när honungsbin Läs mer
Pollinering med honungsbin
Pollinering och honungsproduktion gör honungsbiet till ett Läs mer
Norrlandskupan Honung och Biredskap
Norrlandskupan säljer honung och biredskap, har eget Läs mer