Drivfoder

Drivfoder kallas foder som används till att stimulera bisamhället att mata upp yngel på våren eller avläggare under sommaren.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling