ALLT OM BIODLING
Stödfodring och drivfodring på våren

Drivfoder

Drivfoder kallas inom biodling, foder som används till att stimulera bisamhället att mata upp yngel på våren eller avläggare under sommaren.

Den här filmen visar hur bisamhällen stödfodras och drivfodras på våren.

Vad används som stöd- eller drivfoder?

Som drivfoder kan biodlaren använda vanligt socker uppblandat med vatten (cirka 50/50) viket ger en sockerlösning. Biodlare kan också använda foderdeg typ Ambrosia eller liknande. Eller så kan biodlaren använda honung som sköljs ur sparat avtäckningsvax vilket ger en tunn honungsvatten-lösning.

Hur stöd- och drivfodras ett bisamhälle?

Honungsvatten eller sockerlösning ges till bina via foderballong, foderram eller flusterfodrare. Foderdeg brukar placeras på ramarnas överlister i bikupan.

Drivfodring görs i små givor ett par gånger per vecka för att stimulera yngelsättningen, även om bisamhället inte har brist på foder.

error: