Ramar

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap

Ramar används inom biodling i bikupor för att ge bisamhällets vaxkakor en stabil form som lätt kan hanteras – d.v.s. vändas, vridas och flyttas vid t.ex. undersökning, skattning och slungning vid honungsskörd. I ramarna används vaxmellanväggar som smälts in i ramarnas metalltrådar. Ramar säljs eller tillverkas i olika rammått/ramformat, av trä eller plast. Hos biredskapsförsäljare säljs färdigspikade träramar eller ospikade ramlister. Plastramar är förpräglade med cellmöster som bestryks med bivax. Det finns även ramar (egentligen ingen ram) med bara en övre ramlist, som används i s.k. topplistkupa. Topplisten kan inte vridas på samma sätt som ramar med fyra lister och måste hanteras varsamt för att inte vaxkakan skall lossna från listen. Läs mer om ramtyper och rammått/ramformat.

Film om ramar och rammått/ramformat/ramtyper.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Östervåla-kupan - Bikupa - Biodling
Östervåla-kupan är en bikupa av vandrings-/uppstaplings-modell. Östervåla-kupan är lik Töreboda-kupan Läs mer
Biväxter - Skvattram (Rhododendron tomentosum)
Skvattram (Rhododendron tomentosum) är en liten buske som även kallas Getpors. Skvattram Läs mer
Avläggarkupa - Bikupa
Avläggarkupa är en mindre bikupa anpassad för Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung