ALLT OM BIODLING
Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap

Ramar

Ramar används inom biodling i bikupor för att ge bisamhällets vaxkakor en stabil form som lätt kan hanteras utan att gå sönder – d.v.s. ramen kan vändas, vridas och flyttas vid t.ex. undersökning, skattning och slungning vid honungsskörd. I ramarna används vaxmellanväggar som smälts in i ramarnas metalltrådar. Honungsbina bygger sedan ut vaxkakan inom ramen. Ramar säljs eller i olika rammått/ramformat, av trä eller plast. Hos biredskapsförsäljare säljs färdigspikade träramar eller ospikade ramlister som biodlaren får spika ihop på egen hand. Har biodlaren virke och rätt verktyg kan denne givetvis spika ihop sina helt egna ramar.

Plastramar är förpräglade med cellmöster som bestryks/rollas med bivax för att stimulera binas vaxbygge. Det finns även ramar (egentligen ingen ram) med bara en övre ramlist, som används i s.k. topplistkupa, en form av trågkupa på längden. Topplisten kan inte vridas på samma sätt som ramar med fyra lister och måste hanteras varsamt för att inte vaxkakan skall lossna från listen. Även topplister kan behöva prepareras med en remsa bivax för att bina ska stimuleras att bygga ut vaxkakan.

Läs mer om ramtyper och rammått/ramformat.

Film om ramar och rammått/ramformat/ramtyper.

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare.  Läs mer

error: