Ramar

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap

Ramar används inom biodling i bikupor för att ge bisamhällets vaxkakor en stabil form som lätt kan hanteras – d.v.s. vändas, vridas och flyttas vid t.ex. undersökning, skattning och slungning vid honungsskörd. I ramarna används vaxmellanväggar som smälts in i ramarnas metalltrådar. Ramar säljs eller tillverkas i olika rammått/ramformat, av trä eller plast. Hos biredskapsförsäljare säljs färdigspikade träramar eller ospikade ramlister. Plastramar är förpräglade med cellmöster som bestryks med bivax. Det finns även ramar (egentligen ingen ram) med bara en övre ramlist, som används i s.k. topplistkupa. Topplisten kan inte vridas på samma sätt som ramar med fyra lister och måste hanteras varsamt för att inte vaxkakan skall lossna från listen. Läs mer om ramtyper och rammått/ramformat.

Film om ramar och rammått/ramformat/ramtyper.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Rullkniv för att skära bivax - Biredskap - Biodling
Rullkniv är ett biredskap som inom biodling Läs mer
Biväxter - Toppklocka (Campanula glomerata)
Toppklocka (Campanula glomerata) kallas även ängstoppklocka eller byaskvaller. Toppklockan är en klassisk bond-trädgårds-växt. Toppklocka växer Läs mer
Refraktometer - Honung - Biodling
Refraktometer är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer