Ramar

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap

Ramar används inom biodling i bikupor för att ge bisamhällets vaxkakor en stabil form som lätt kan hanteras utan att gå sönder – d.v.s. ramen kan vändas, vridas och flyttas vid t.ex. undersökning, skattning och slungning vid honungsskörd. I ramarna används vaxmellanväggar som smälts in i ramarnas metalltrådar. Honungsbina bygger sedan ut vaxkakan inom ramen. Ramar säljs eller i olika rammått/ramformat, av trä eller plast. Hos biredskapsförsäljare säljs färdigspikade träramar eller ospikade ramlister som biodlaren får spika ihop på egen hand. Har biodlaren virke och rätt verktyg kan denne givetvis spika ihop sina helt egna ramar.

Plastramar är förpräglade med cellmöster som bestryks/rollas med bivax för att stimulera binas vaxbygge. Det finns även ramar (egentligen ingen ram) med bara en övre ramlist, som används i s.k. topplistkupa, en form av trågkupa på längden. Topplisten kan inte vridas på samma sätt som ramar med fyra lister och måste hanteras varsamt för att inte vaxkakan skall lossna från listen. Även topplister kan behöva prepareras med en remsa bivax för att bina ska stimuleras att bygga ut vaxkakan.

Läs mer om ramtyper och rammått/ramformat.

Film om ramar och rammått/ramformat/ramtyper.

Biodling

Läs mer om biodling

Drönarslakt
Drönarslakt kallas det inom biodling när drönare Läs mer
Rensningsflykt
Rensningsflykt eller rensningsflygning kallas det inom biodling Läs mer
Biväxter - Trift (Armeria maritima)
Trift (Armeria maritima) är formrik och delas upp i Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer

error: