Ramar

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap

Ramar används inom biodling i bikupor för att ge bisamhällets vaxkakor en stabil form som lätt kan hanteras – d.v.s. vändas, vridas och flyttas vid t.ex. undersökning, skattning och slungning vid honungsskörd. I ramarna används vaxmellanväggar som smälts in i ramarnas metalltrådar. Ramar säljs eller tillverkas i olika rammått/ramformat, av trä eller plast. Hos biredskapsförsäljare säljs färdigspikade träramar eller ospikade ramlister. Plastramar är förpräglade med cellmöster som bestryks med bivax. Det finns även ramar (egentligen ingen ram) med bara en övre ramlist, som används i s.k. topplistkupa. Topplisten kan inte vridas på samma sätt som ramar med fyra lister och måste hanteras varsamt för att inte vaxkakan skall lossna från listen. Läs mer om ramtyper och rammått/ramformat.

Film om ramar och rammått/ramformat/ramtyper.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Skötselkort för biodling
Skötselkort är ett dokument som biodlare använder för Läs mer
Bisvärm, svärm, svärmning - Honungsbin - bisamhälle
Vildsvärm kallas en bisvärm som rymt och Läs mer
Biväxter - Slanggurka (Cucumis sativus)
Slanggurka (Cucumis sativus) är en art i familjen gurkväxter. Benämningen Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung