Ramar

Ramar - Rammått - Ramformat - Ramtyper - Biodling - Biredskap

Ramar används inom biodling i bikupor för att ge bisamhällets vaxkakor en stabil form som lätt kan hanteras – d.v.s. vändas, vridas och flyttas vid t.ex. undersökning, skattning och slungning vid honungsskörd. I ramarna används vaxmellanväggar som smälts in i ramarnas metalltrådar. Ramar säljs eller tillverkas i olika rammått/ramformat, av trä eller plast. Hos biredskapsförsäljare säljs färdigspikade träramar eller ospikade ramlister. Plastramar är förpräglade med cellmöster som bestryks med bivax. Det finns även ramar (egentligen ingen ram) med bara en övre ramlist, som används i s.k. topplistkupa. Topplisten kan inte vridas på samma sätt som ramar med fyra lister och måste hanteras varsamt för att inte vaxkakan skall lossna från listen. Läs mer om ramtyper och rammått/ramformat.

Film om ramar och rammått/ramformat/ramtyper.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungsringen – kontroll av honung
Honungsringen är en oberoende ekonomisk förening som arbetar Läs mer
Bli biodlare
Här kan du läsa allt om biodling Läs mer
Hjulslungan - Honungslungare - Biredskap - Biodling
Horisontalslunga, Horisontalslungare, Horisontalaxelslunga eller Horisontalaxelslungare kallas inom Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung