Bin är blomtrogna

Bin är blomtrogna (honungsbin)

Honungsbin är blomtrogna. Har de flugit in sig på en art fortsätter de oftast med sina besök där så länge den ger nektar eller pollen.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling