Puckelsamhälle

Puckelsamhälle - Bisamhälle - Biodling

Puckelsamhälle kallas det inom biodling, när bidrottningen i ett bisamhälle bara lägger drönare (drönarmor), eller där bidrottning saknas och arbetsbin har börjat lägga ägg. Namnet puckel kommer av att drönarcellernavaxkakan buktar ut som pucklar. Under sommar och hösten kan man köpa en parad bidrottning hos andra biodlare. Tidigt på våren finns sällan bidrottningar till salu så då finns andra lösningar:

Situation 1

Om det finns en bidrottning och den endast lägger obefruktade ägg, måste biodlaren ta bort den från bisamhället. Annars föds det bara drönare och bisamhället går under. Sedan kan biodlaren välja bland följande alternativ:

  1. Bisamhället kan förenas med ett annat bisamhälle där bidrottning finns.
  2. En eller flera ramar med ägg och spätt yngel kan tillsättas från ett annat bisamhälle så att bina kan föda upp en ny drottning.

Situation 2

Finns ingen drottning och arbetsbin har börjat lägga obefruktade ägg, förenas samhället med ett annat bisamhälle. När arbetsbin har börjat lägga ägg är det svårare att få dom att mata upp en ny drottning ur en tillsatt yngelram så förening är då det bästa alternativet.

Situation 3

Är man nybörjare bara har ett bisamhälle på våren blir det svårare. Den ändra räddningen är då en annan biodlare som eventuellt har bisamhällen att sälja, eller att förena det pucklande bisamhället med. Görs ingen åtgärd blir det till slut bara drönare som söker sig till andra bisamhällen och du får en tom bikupa.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Foderpåse - Foderpåsar - Biodling
Foderpåse är ett biredskap, en typ av fodrare Läs mer
Slungkorg - Biredskap - Biodling
Slungkorg är ett biredskap som används inom Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Honungsramar eller honungsram kallas inom biodling de ramar där Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung