Städbi

Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från t.ex. döda bin och annat avfall.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling