Städbi

Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från t.ex. döda bin och annat avfall.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling