Städbi

Bisamhället

Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från t.ex. döda bin och annat avfall.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biodling - Vårundersökning - Vårkontroll
https://youtu.be/kTfab_TZnvQ Den första riktiga vårdagen kan biodlaren Läs mer
Vaktbi - Vaktbin - Honungsbin
Vaktbin kallas bisamhällets arbetsbin som vaktar bikupans ingång Läs mer
Biväxter - Lönn (Acer platanoides)
Lönn (Acer platanoides) är ett träd som kan bli 30 Läs mer
Stockkupa - Bistock - Bikupa
Bistock eller stockkupa är en bikupa som består Läs mer
Einstein - Bin - Citat - Källa - Biodling
Albert Einstein brukar tillskrivas citat om farorna Läs mer
Rammått
Wieslander är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer