ALLT OM BIODLING
Bibotten - Biredskap - Biodling

Sommarläge / Vinterläge

Sommarläge och Vinterläge är en funktion som används inom biodling på vissa typer av bibottnar till bikupor.

Vad är sommarläge?

Sommarläge ger en låg höjd på bigången i bottnen. I sommarläge går bina in och ut ur bikupan utan problem med nedfall av döda bin. Används sommarläge på vintern kan det bli problem med fukt om bottenutrymmet täpps igen av nedfallna bin.

Vad är vinterläge?

Vinterläge ger en högre höjd på bigången i bottnen. Vinterläge används för bättre ventilation och för att nedfall av döda vinterbin inte skall ruttna, mögla och täppa till flustret. Det kan bli vildbygge i bibottnen om vinterläge används under sommaren.

Olika bottnar har olika egenskaper

Bottnar med funktion för sommarläge och vinterläge kan antingen vara vändbara eller ha en intern, vändbar skiva som höjer och sänker bigången. Det säljs även bottnar som är försedda med nät på undersidan för bättre ventilation vintertid. På bottnar med enbart lågt bottenläge kan höjden vid behov justeras med en låg sarg under vintern.

Exempel på vändbar botten till bikupa som kan byggas på egen hand.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: