ALLT OM BIODLING
Biodling - Bok - Kursplan

Kursplan för boken Bin till nytta och nöje

1994 fick Sveriges biodlare en ny lärobok i biodling – Bin till nytta och nöje. Den har under sina tjugotvå år efterhand utökats och uppdaterats i sammanlagt sex upplagor. Boken vänder sig främst till nybörjarna inom vårt skrå. Många läser den bara för att få en allmän inblick i biodlingens värld, men framför allt har den använts som kurslitteratur vid studiecirklar i biodling, ibland som inspirerande bredvidläsning.

Flera olika kursplaner till boken har funnits att tillgå, men här finns den officiella varianten. Det som skiljer denna kursplan mot övriga är att förutom sidhänvisningar till boken finns även en mängd länkar till instruktions- och inspirationsfilmer på YouTube, vilka nås med ett klick.

För kursledaren är kursplanen en hjälpreda när det gäller att planera de olika kurstillfällena. Här finns ett förslag på hur man kan lägga upp de teoretiska momenten i kursen. Kursdeltagarna kan botanisera bland alla filmerna som en förberedelse inför nya avsnitt, eller för att i bilder få se företeelser som är svåra beskriva med ord. För uppdateringar av kursplanen se versions-nummer i länken nedan.

Kursplan för Bin till nytta och nöje (version nr 9).

Presentationer för kursledare Nybörjarkurs i biodling
error: