ALLT OM BIODLING
Sommarhonung - Sorthonung - Honung

Honungspriser

Honungspriser varierar på honungens ursprung och honungssorten. Om vi utgår från år 2024 bör en 500 grams burk svensk honung, som är den vanligaste burkstorleken idag, kosta från minst 80-100 SEK inklusive moms, vid försäljning till konsument. En mer sällsynt svensk sorthonung kan kosta från allt från 80 till 200 SEK för 250-500 gram.

Vare sig biodlingen bedrivs som hobby eller företag skall arbetstid, biredskap, transporter, lokaler, förpackning och märkning täckas i priset på honung. Importerad honung i affären har lägre priser på grund av att den produceras under helt andra villkor än i Sverige, och/eller för att det rent av är fuskhonung. Är det för bra för att vara sant så är troligtvis så.

Biodlare som sköter sin egen honungsförsäljning direkt till kund kan bestämma sina egna, rimliga priser. Biodlare som säljer honung till återförsäljare eller i bulk till grossist får förhålla sig till vad uppköparen betalar.

Biodlare får i viss mån, oavsett om det är hobby eller yrke, anpassa sig till vad kunderna är beredda att betala, men gör samtidigt bäst i att låta kunderna anpassa sig till honungens faktiska kostnad. Många konsumenter är idag mer medvetna om att lokalproducerade livsmedel har ett högre värde, miljömässigt, näringsmässigt och samhällsmässigt, och är beredda att betala rätt pris för det.

error: