Klarningskärl

Honungskärl - Honung - Honungshantering

Klarningskärl kallas honungskärl som används inom biodling till en form av silning av honung. Honungen förvaras i klarningskärlet över natten i ca +30°C. Orenheter flyter antingen upp till ytan eller sjunker till botten. Via en honungskran strax ovan kärlets botten tappas honungen ut. Klarningskärl kan vara ett vanligt honungskärl som säljs hos biredskapsbutiker.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Imkerzentrale Görlitz
Imkerzentrale Görlitz är en tysk biredskapsförsäljare. www.imkerzentrale.de Läs mer
Felflykt - Biodling
Felflykt eller felflygning kallas det inom biodling Läs mer
Biväxter - Röd temynta (Monarda didyma)
Röd temynta (Monarda didyma) är mycket attraktiv för honungsbin Läs mer
Thorne
Thorne är en engelsk biredskapsförsäljare. www.thorne.co.uk Läs mer
Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Späda yngel eller Spätt yngel kallas inom Läs mer
Slungning
Slungning är ett begrepp som används inom Läs mer