Utjämning

Utjämning betyder att biodlaren flyttar ramar med yngel från starka bisamhällen till svagare bisamhällen.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling