Utjämning

Yngelsättning - Bidrottning - Biodling

Utjämning är ett utryck som används inom biodling när biodlaren flyttar ramar med yngel från starka bisamhällen till svagare bisamhällen. Utjämning görs för att jämna ut bistyrkan i biodlingens bikupor, så att samtliga bisamhällen får bra förutsättningar att utvecklas under sommarhalvåret och överleva vinterhalvåret.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Lorenzo Lorraine Langstroth
Lorenzo Lorraine Langstroth, var en amerikansk biodlare, Läs mer
Tak till bikupa - Bkupor - Biodling
Taket på en bikupa som används inom biodling Läs mer
Biväxter - Skvattram (Rhododendron tomentosum)
Skvattram (Rhododendron tomentosum) är en liten buske som även kallas Getpors. Skvattram Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung