Nöddrottning

Nöddrottning - Nödceller - Nödcell - Biodling

Nöddrottning eller nöddrottningar kallas det när bisamhället har blivit utan bidrottning och honungsbina drar upp nya bidrottningar genom att bygga nödceller.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Vinterfodring / Vinterfoder
Vinterfoder kallas inom biodling det foder, honung Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Honungsramar eller honungsram kallas inom biodling de ramar där Läs mer
Biväxter - Mandelblomma (Saxifraga granulata)
Mandelblomma (Saxifraga granulata) växer allmänt från Skåne till Gästrikland på Läs mer