Nöddrottning

Nöddrottning - Nödceller - Nödcell - Biodling

Nöddrottning eller nöddrottningar kallas det när bisamhället har blivit utan bidrottning och honungsbina drar upp nya bidrottningar genom att bygga nödceller.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling
Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs Läs mer
Biväxter - Kirgislök (Allium aflatunense)
Kirgislök (Allium aflatunense) är en prydnad i Läs mer
Gasolbrännare - Biodling - Biredskap
Gasolbrännare används inom biodling för att flamma Läs mer