Orienteringsflykt

Orienteringsflykt

Orienteringsflykt eller orienteringsflygning kallas det inom biodling när ungbin i bisamhällen med honungsbin flyger relativt kraftigt kring en bikupa. Det sker ofta kring flustret när vädret skiftar från kallt och blött till varmt och soligt. Nybörjare förväxlar ibland orienteringsflykt med svärmning men det är i det här fallet bara att ta det lugnt och avnjuta honungsbinas värld.

Hur orienteringsflykt kan te sig i bigården.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bikupa / Bikupor - Biodling
Bikupa, kupa, bibostad, bihus eller apiarium kallas bostaden Läs mer
Honungskärl - Honung - Honungshantering
Honungskärl är ett biredskap som används inom Läs mer
Biväxter - Pors (Myrica gale)
Pors (Myrica gale) är en lågväxt, aromatiskt doftande buske Läs mer