Dragbi / Fältbi

Biväxter - Ros (Rosa spp.)

Dragbin eller fältbin kallas inom biodling, de arbetsbin i bisamhällen med honungsbin, som samlar nektar, pollen och vatten.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling