Dragbi / Fältbi

Biväxter - Ros (Rosa spp.)

Dragbin eller fältbin kallas inom biodling, de arbetsbin i bisamhällen med honungsbin, som samlar nektar, pollen och vatten.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Rammått
LS
LS (Langstroth-Svea) är en typ av ramar som används inom biodling. Här Läs mer
Vaxkaka - Vaxkakor - Bivaxkaka - Bivaxkakor - Bivax
Vaxkaka, vaxkakor, bivaxkaka, bivaxkakor, vaxbygge eller kakbygge kallas de Läs mer
Raw honung / Rå honung
Andelsbiodling, andelsbigårdar eller andelshonung innebär att biodlare Läs mer
Bigång / Bigången - Bikupa - Biodling
Bigång kallas inom biodling avståndet mellan bikupans Läs mer
Biväxter - Sibirisk vallmo (Papaver croceum)
Sibirisk vallmo (Papaver croceum) är en odlad art som Läs mer
Biväxter - Harkål (Lapsana communis)
Harkål (Lapsana communis) växer på kulturmark, åkrar, trädgårdar, Läs mer