Dragbi / Fältbi

Biväxter - Ros (Rosa spp.)

Dragbin eller fältbin kallas arbetsbin som samlar nektar, pollen och vatten.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling