Myror

Myror i bikupa / bisamhälle - Bihälsa

Myror kan göra stor skada och ödelägga bisamhällen. Små myror bygger gärna bon i bikupans isolering vilket inte brukar vara någon fara för bisamhället. Större arter av myror typ stackmyror är dock ett hot, speciellt på våren då myror är aktiva vid lägre temperaturer än honungsbin. Under sommaren kan bina försvara bikupan bättre men även då kan avläggare och svaga bisamhällen vara i riskzonen.

Placera inte bikupor i närheten av myrstackar. Kommer myrorna i efterhand kan myrstacken grävas upp och flyttas eller så flyttas bikupan till en ny uppställningsplats. Olika lösningar med t.ex. tjära, kalk eller vatten under bikupan vid dess pall, bänk eller benställning kan förhindra eller mildra angrepp av myror. En tunn plastskiva under kupan kan också göra det svårare för myrorna att klättra upp. Att gnida in benen på bikupan med tagetesblommor (sammetsblommor) håller myrorna borta, säger en del biodlare. Undvik gifter mot myror. Myror är lika viktiga för naturen och gör biodlare och bin en tjänst vid bladlusangrepp som ger bladhonung.

En film där myror har angripit bisamhällen på våren.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Feromoner - Feromon - Honungsbin - Bisamhället
Feromoner styr samarbetet hos honungsbin i bisamhället. Läs mer
Vingklippning
Vingklippning kan användas inom biodling för att förhindra Läs mer
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Utsot kallas det inom biodling om ett Läs mer