Drönare

Drönare - Honungsbi

Drönare betraktas som bisamhällets hane och har som uppgift att para sig med bidrottningen. Inför vintern kastar arbetsbina (honorna) ut drönarna ur bikupan. Trots större kroppsbyggnad har drönaren ingen chans mot sina systrar. De besitter den giftiga gadden som han saknar. I bilden ovan syns en drönare till höger och ett arbetsbi till vänster.

Läs mer om drönare i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling