Bistock

Stockkupa - Bistock - Bikupa

Bistock eller stockkupa är en bikupa som består av en ihålig trästock. I norra Europa utgjordes de äldsta bikuporna av ihåliga stockar till skillnad från sydligare länder där bikuporna ofta tillverkades av lera. Stockkupor används numera främst på museer som visningsobjekt och av en del biodlingsentusiaster.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Vitklöver (Trifolium repens)
Vitklöver (Trifolium repens) är en av vanligaste växterna Läs mer
Vildbygge
Vildbygge kallas inom biodling det bivax som honungsbin ibland Läs mer
Biväxter - Trift (Armeria maritima)
Trift (Armeria maritima) är formrik och delas upp i Läs mer