Anmäla uppställningsplats av bisamhälle

Trädgårdskupan - Hyr bin för pollinering och honung

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla till länsstyrelsen var det står.

Läs mer hos Jordbruksverket.

Läs mer om biodling