Anmäla uppställningsplats av bisamhälle

Trädgårdskupan - Hyr bin för pollinering och honung
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla till länsstyrelsen var det står.

Läs mer hos Jordbruksverket.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling