Botten till bikupa

Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Botten, bibotten eller kupbotten till bikupor finns med flera olika funktioner. Det finns enkla bottnar med bottnens grundfunktion eller bottnar med spärrgaller, nät nedtill, dubbla fluster, flusterbräda, justerbart fluster, flusterförminskare, utdragbar skiva för varroagaller mm. Botten till bikupa kan tillverkas på egen hand eller köpas hos biredskapsförsäljare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling