ALLT OM BIODLING
Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten

Bibotten

Bibotten, kupbotten eller botten till bikupa, kallas det som inom biodling utgör golv i en bikupa. I vandringskupor utgör bibotten en egen enhet. På bibottnen ställs bikupans lådor/sargar och överst sätts ett tak. Bottnar i trågkupor är i regel en lös skiva som kan tas ur bikupan.

På bottnens framsida sitter bikupans fluster, alltså bikupans in- och utgång. Genom flustret sker luftväxling och ventilation. Vissa bottnar har nät för att under vintern undvika fukt och mögel av döda bin som samlas på bottnen.

I samband med vårundersökning brukar vinterns bibotten rengöras eller ersättas med en extra botten som biodlaren tar med sig till bigården.

Exempel på andra egenskaper bottnar till bikupor kan ha:

Botten till bikupa kan tillverkas på egen hand eller köpas färdiga i olika rammått hos biredskapsförsäljare.

Introduktionsfilm om bottnar till bikupor.

Ritning, montering och demonstration av vändbar bibotten till bikupa. Den enklaste och mångsidigaste botten du kan bygga på egen hand.

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare.  Läs mer

error: