Botten till bikupa

Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten

Botten, bibotten eller kupbotten till bikupor är uppstaplingskupans bas och har bikupans fluster (ingång). Det finns enkla bottnar med bottnens grundfunktion eller bottnar med spärrgaller, nät eller isolering nedtill, dubbla fluster, flusterbräda, justerbart fluster, flusterförminskare, utdragbar skiva för varroagaller (varroabotten) mm. Botten till bikupa kan tillverkas på egen hand eller köpas färdiga hos biredskapsförsäljare.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Omlarvningsnål / Larvnål
En larvnål eller omlarvningsnål används av biodlare för att Läs mer
FlowHive - Bikupa Biodling
Flow Hive är en bikupa med ramar Läs mer
Varroanedfall - Varroa - Varrokvalster - Bihälsa - Biodling
Varroanedfall kallas det inom biodling när biodlare kontrollerar nedfall Läs mer