Bibotten

Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten

Bibotten, kupbotten eller botten till bikupa utgör bikupans golv. På bibottnen ställs bikupans lådor/sargar och överst sätts ett tak. I vandringskupor utgör bibotten en egen enhet. Bottnar i trågkupor är i regel en lös skiva som kan tas ur kupan. På bottnens framsida sitter bikupans fluster, alltså bikupans in- och utgång. Genom flustret sker luftväxling och ventilation. Vissa bottnar har nät för att under vintern undvika fukt och mögel av döda bin som samlas på bottnen.

Exempel på andra egenskaper bottnar till bikupor kan ha:

Botten till bikupa kan tillverkas på egen hand eller köpas färdiga hos biredskapsförsäljare.

Introduktionsfilm om bottnar till bikupor.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Skötselkort för biodling
Skötselkort är ett dokument som biodlare använder för Läs mer
Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Colony Collapse Disorder (CCD) kallas det inom biodling Läs mer
LYSON
Lyson är en polsk biredskapsförsäljare med egen Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Godkänn cookies för att använda webbplatsen.  Läs mer