Botten till bikupa

Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten

Botten, bibotten eller kupbotten till bikupor finns med flera olika funktioner. Det finns enkla bottnar med bottnens grundfunktion eller bottnar med spärrgaller, nät eller isolering nedtill, dubbla fluster, flusterbräda, justerbart fluster, flusterförminskare, utdragbar skiva för varroagaller mm. Botten till bikupa kan tillverkas på egen hand eller köpas hos biredskapsförsäljare.

YouTube

Läs mer om biodling