ALLT OM BIODLING
Bibotten - Biredskap - Biodling

Bibotten

Bibotten, kupbotten eller botten kallas inom biodling det som utgör golv i en bikupa.

Introduktionsfilm om bottnar till bikupor av vandringsmodell.

Bibottens utfomning och funktion

Bibottnens utformning och funktion varierar mellan olika fabrikat och ritningar. I vandringskupor utgör bibotten en egen enhet. På bibottnen ställs bikupans lådor/sargar och överst sätts ett tak. Bottnar i trågkupor och andra stationära bikupor är i regel en lös skiva som kan tas ur bikupan.

På framsidan av bottnar till vandringskupor sitter bikupans fluster, alltså bikupans in- och utgång. Genom flustret sker luftväxling och ventilation. Vissa bottnar har nät för att under vintern undvika fukt och mögel av döda bin som samlas på bottnen. I samband med vårundersökning brukar vinterns bibotten rengöras eller ersättas med en extra botten som biodlaren tar med sig till bigården.

Olika fabrikat av bottnar och lådor för vandringskupor brukar kunna kombineras så länge innermåttet matchar. Det finns dock variationer som falsade kanter, eller placering av bigång som inte stämmer med svensk standard, då kan låda eller botten behöva modifieras med trälister för att fungera tillsammans. Biodlaren bör för enkelhetens skull hålla sig till ett fabrikat, eller olika fabrikat som man vet fungerar tillsammans.

Botten till bikupa - Bibotten - Kupbotten

Exempel på bibottnar med olika egenskaper.

Exempel på egenskaper bottnar till bikupor kan ha

Bibotten - Biredskap - Biodling

Exempel på egentillverkad bibotten och lös skiva med nedfall vid vårundersökning.

Var säljs botten till bikupor?

Botten till bikupa kan tillverkas på egen hand eller köpas färdigmonterade i olika rammått hos biredskapsförsäljare. I kompletta vandringskupor och trågkupor medföljer normalt sett bibotten.

Ritning, montering och demonstration av vändbar bibotten till bikupa. Troligtvis den enklaste och mångsidigaste modellen av bibotten som du kan bygga på egen hand.

error: