Vaktbi

Vaktbi - Vaktbin - Honungsbin

Vaktbin kallas bisamhällets arbetsbin som vaktar bikupans ingång (fluster).

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Hesperis / Trädgårdsnattviol (Hesperis matronalis)
Hesperis (Hesperis matronalis) även kallad Trädgårdsnattviol är en odlad art Läs mer
Bigård - Uppställningsplats
Bigård eller uppställningsplats kallas den plats där Läs mer
Biväxter - Gräslök (Allium schoenoprasum)
Gräslök (Allium schoenoprasum) växer främst i kusttrakterna. Den Läs mer
Foderram
Foderram är ett biredskap, en typ av fodrare som inom biodling används Läs mer
Biväxter - Krissla (Inula salicina)
Krissla (Inula salicina) växer ganska sällsynt i ängsbackar, Läs mer