Biodlingskalender: Augusti

Biodlingskalender - Augusti

Nu sprider kungsmyntamynta och solhatt dofter i biodlarens trädgård. Där samlas bipollen och nektar. Sätt dig en stund i paradiset innan det är dags för årets andra eller kanske tredje honungsskörd om du sysslar med sorthonung. Men pass upp så att du inte får med nyinsamlad, omogen ljunghonung. Den har lätt för att jäsa. Vid hög luftfruktighet och värme kan ljungens blommor lämna ett fint bidrag och till och med rädda årets honungsskörd. Ljunghonungen ger mer arbete med honungslossare men den är också efterfrågad och kompenseras med högre pris. Kontrollera att samhället har en äggläggande bidrottning.

Bygg inte på bikupan med fler lådor, bisamhället bör sitta på max tre lådor men oftast är två lådor Lågnormal tillräckligt när du kommit in i andra halvan av augusti. Nätterna börjar bli kyliga och bina ska sitta trångt för att hålla värmen.

Väntar du ingen mer blomning i omgivningen kan det vara dags att börja invintra/vinterfodra bisamhällena. I vissa områden där draget är slut tidigt invintrar biodlare redan i början på augusti medan andra invintrar först i september. Har du slutskattat och invintrat klart kan du även börja med varroabekämpning.

Har du gjort avläggare under sommaren som inte blivit starka nog kan du förena svaga bisamhällen på sensommaren. Du har möjlighet att göra ett urval genom att spara det som du tycker är den bästa bidrottningen eller låta bina välja.

Bra dragväxter under augusti månad kan vara t.ex. vitklöver, rallarros, ljung, lind, murgröna, solros, kungsmynta, fibblor eller honungsdagg.

Att göra i augusti

Läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Sensommarhonung – honung från sensommaren.

Ljunghonung kan skördas i vissa områden om vädret tillåter.

Honungslossare för att skörda ljunghonung.

Avtäckning, slungning och silning av honung.

Ympning, rörning, tappning och honungsförsäljning.

Slungrummet rengörs efter slungning.

Förvaring och återbruk av slungade ramar.

Hur svaga bisamhällen kan förenas.

Drönarslakt vid bikupans fluster.

Biodling

Läs mer om biodling

Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Späda yngel eller Spätt yngel kallas inom Läs mer
Vingklippning
Vingklippning kan användas inom biodling för att förhindra Läs mer
Biväxter - Spansk körvel (Myrrhis odorata)
Spansk körvel (Myrrhis odorata) är en ört med stark Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: