Observationskupa

Observationskupa

Observationskupa, visningskupa eller demonstrationskupa, är en bikupa som har väggar, fönster eller luckor med glas så att man kan se in och studera livet i bisamhället. Observationskupor används i visningsbigårdar (informationsbigård, demonstrationsbigård), föreningsbigårdar, på öppet hus och marknader för att visa allmänheten hur det ser ut i en bikupa.  Observationskupor säljs hos biredskapsförsäljare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling