Sträcklarv

Sträcklarv - Bilarv - Honungsbi - Biodling

Sträcklarv kallas bilarven i bisamhället, när den är så pass stor att den fyller ut hela cellen i vaxkakan.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Smultron (Fragaria vesca)
Smultron (Fragaria vesca) är vanlig i hela Sverige utom Läs mer
Fluster
Fluster kallas inom biodling ingången till bikupan. Läs mer
Freddy Duwe Biredskap - Honung från Södertörn
Freddy Duwe / Honung från Södertörn är Läs mer