Sträcklarv

Sträcklarv - Bilarv - Honungsbi - Biodling

Sträcklarv kallas bilarven i bisamhället, när den är så pass stor att den fyller ut hela cellen i vaxkakan.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling