ALLT OM BIODLING
Förena bisamhallen - biodling

Förena bisamhällen

Förening eller sammanslagning av bisamhällen kallas det inom biodling när biodlare förenar två olika bisamhällen med honungsbin. Biodlaren kan t.ex. säga att hen ska förena, göra en sammanslagning eller slå ihop bisamhällen.

I den här filmen visas hur biodlaren förenar och förstärker bisamhällen under sensommar/höst.

Varför slår biodlare ihop bisamhällen?

Sammanslagning av bisamhällen kan göras av olika anledningar, till exempel:

  • Minska antalet bisamhällen i biodlingen.
  • Förstärka svaga bisamhällen för deras överlevnads skull.
  • Byta bidrottning i ett bisamhälle.
  • Bisamhället saknar bidrottning.

Metoder för att förena bisamhällen

Förening av bisamhällen brukar göras genom att lägga tidningspapper mellan lådor i bikupan. Bisamhällena vänjer sig vid varandras dofter, gnager sig igenom tidningspappret och förenas. Pappersrester tas bort när sammanslagningen är klar.

error: