Husbi

Husbi är ett ungt honungsbi i bisamhället som ännu inte varit ute ur bikupan för att samla nektar och pollen.

YouTube

Läs mer om biodling