Husbi

Husbi är ett ungt honungsbi i bisamhället som ännu inte varit ute ur bikupan för att samla nektar och pollen.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling