Husbi

Ambi / Putsbi

Husbi eller Husbin är en del av det vuxna honungsbiets uppgifter under dess andra åldersstadie. Husbi innebär ett ungt honungsbi i bisamhället som ännu inte har börjat flyga från bikupan för att samla nektar och pollen. Det vill säga ett bi som ägnar sig åt inomhusarbete. Ett honungsbi som föds under sommaren lever cirka 5-7 veckor. Under dessa har biet olika uppgifter; putsbi, ambi, husbi, byggbi, vaktbi och dragbi enligt schemat nedan.

Det vuxna honungsbiets utveckling

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Raw honung / Rå honung
Här finns biodlarsverige samlat på en karta Läs mer
Bin till nytta och nöje - Bok om biodling
"Bin till nytta och nöje" är den Läs mer
Vinterfodring / Vinterfoder
Vinterfoder kallas inom biodling det foder, honung Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung