Husbi

Husbi kallas inom biodling ett ungt honungsbi i bisamhället som ännu inte varit ute ur bikupan för att samla nektar och pollen.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling