Husbi

Husbi kallas inom biodling ett ungt honungsbi i bisamhället som ännu inte varit ute ur bikupan för att samla nektar och pollen.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bisafari - Bigårdssafari
Bisafari eller bigårdssafari brukar det kallas när biodlare Läs mer
Biväxter - Hjärtstilla (Leonurus cardiaca)
Hjärtstilla (Leonurus cardiaca) växer sällsynt i södra och mellersta Läs mer
Bok om honung - Återförsäljare
Komplettera din honungsförsäljning med en honungsbok i Läs mer