ALLT OM BIODLING
Varroanedfall - Varroa - Varrokvalster - Bihälsa - Biodling

Varroanedfall

Varroanedfall kallas det inom biodling när biodlare kontrollerar nedfall av döda varroakvalster från ett bisamhälle, på ett varroagaller som placeras i en bikupa. Varroagaller placeras på bikupans botten när biodlaren vill bevaka angreppsgraden av varroa. Inom biredskapshandeln säljs även specialbyggda bottnar, s.k. varroabotten, med en utdragbar skiva för att övervaka nedfall, med eller utan löst varroagaller.

Varroaangepp i bisamhällen kan följas hela året. Biodlaren väljer då med fördel ett bisamhälle med äggläggande bidrottning hela sommaren. I en avläggare som saknat yngel en tid innan nya bidrottningen blir äggläggande är angreppsgraden i regel lägre.

I ett bisamhälle utan varroabekämpning är normalt nedfall 1-5 kvalster per dygn under sensommaren. Då räcker det med att bekämpa med oxalsyreförångning kring månadsskiftet oktober-november. Efter en bekämpning är nedfall av 200-700 kvalster normalt. Varroanedfallet kontrolleras två veckor efter bekämpningen. Kontrollräkning av varroanedfall mäter effekten av bekämpningen.

Exempel på varroanedfall

Här visas exempel på hur nedfall av döda varroakvalster kan se ut efter en bekämpning med Varrox oxalsyreförångare, i en bigård med 6 bisamhällen.

Kraftig svärm i juni. 230 st varroakvalster.
Modersamhälle med drottning hela sommaren. 200 st varroakvalster.
Avläggare. 120 st varroakvalster.
Modersamhälle med drottning hela sommaren. 300 st varroakvalster.
Avläggare. 230 st varroakvalster.
Avläggare. 50 st varroakvalster.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: