ALLT OM BIODLING
Slungkorg - Biredskap - Biodling

Slungkorg

Slungkorg är ett biredskap som används inom biodling vid slungning av honung. Slungkorg är en del i redskap som kallas honungsslungare som används för att extrahera honung ur vaxkakor.

Hur en slungkorg används

Ramar med honung, d.v.s. nyligen skattade honungsramar, placeras i honungsslungaren. Slungkorgen roterar via ett nav i mitten på honungsslungaren, honungen extraheras ur vaxkakorna mot slungarens innerväggar, och sedan rinner honungen ut genom en honungskran i nedtill på slungaren.

Slungkorgens utförande

Slungkorgar kan se olika ut för olika fabrikat och varianter av honungsslungare men de är i regel utformad som en korg i metall. Ramarna placeras med eller utan fastspänning beroende på modell av slungkorg eller honungsslungare. Slungkorgen kan ha svängande postitioner för ramar och självvändande slungfunktion, eller fasta positioner för manuell vändning av ramar, detta för att honung ska kunna extraheras från celler på båda sidor av vaxkakan. Slungkorgen kan skruvas loss från honungsslungaren vid rengöring och underhåll.

Var säljs slungkorg?

Slungkorgar ingår normalt sett vid inköp av honungsslungare, men säljs också som reservedel eller tillbehör hos biredskapsbutiker.

error: