ALLT OM BIODLING
Avtäckningsbord | ALLT OM BIODLING

Avtäckningsbord

Avtäckningsbord är ett biredskap som används inom biodling vid avtäckning av ramar med honung i vaxkakor.

Avtäckningsbord är praktiskt i biodlingar med flera bikupor, där avtäckningen sker i ett dedikerat och hygieniskt slungrum. Avtäckningsbord är ett stort, tungt och stationärt biredskap som inte är menat att flyttas runt i t.ex. ett kök eller annan del av bostaden där människor och husdjur rör sig.

I en mindre biodling är avtäckningsbricka oftast tillräckligt, där honungshantering sker t.ex. i det egna köket. I stora biodlingar används ofta avtäckningsmaskin i en slunglinje.

Demonstrationsfilm som visar hur avtäckningsbord används.

Hur ett avtäckningsbord är utformat

Avtäckningsbord kan se olika ut men består oftast av ett större rostfritt tråg. Tråget har höga ben för bra arbetshöjd och ett skyddande lock när avtäckningsbordet inte används. En del modeller har hjul på benen för att underlätta vid vid t.ex. rengöring av slungrum. En medföljande lös ramställning placeras i på tråget och används för själva avtäckningen. I botten av avtäckningsbordet brukar det finnas en grovsil som fångar upp avtäckningsvaxet och silar en del av honungen som det innehåller.

Avtäckningsbord - Biredskap - Biodling
Exempel på avtäckningsbord.

I nedkanten på ena kortsidan brukar det sitta en honungskran, där honungsrester eller honungsvatten från tvättning av avtäckningsvax kan tappas ut. Med en list kan ramar hängas i kö i tråget medans honungsslungaren slungar de avtäckta ramarna. Ramställningen och andra biredskap kan förvaras i tråget när avtäckningsbordet inte används.

Hur avtäckningsbord används

  1. Försäkra dig om att lokalen för honungshantering är bität så att inte honungsbin hittar in genom öppna dörrar eller fönster.
  2. Avtäckningsbordet rengörs och ställs på lämplig plats så nära honungsslungaren som möjligt för att minska spill av honung.
  3. Skattlådor med täckta honungsramar ställs så nära avtäckningsbordet som möjligt för att minska spill av honung. Under skattlådan bör det också finnas en undersättsbotten som fångar upp eventuell droppande honung.
  4. Honungsramen placeras på avtäckningsbordets ramställning.
  5. Eventuellt vildbygge skrapas av på ramens sidor.
  6. Honungsramen täcks av med avtäckningsgaffel eller avtäckningskniv på ena sidan, vänds och täcks av på andra sidan.
  7. Ramen sätts helst direkt i honungsslungaren och slungas för att minska spill av honung. Sker avtäckningen i snabbare takt än honungsslungarens kapacitet, kan ramarna hängas i avtäckningsbordet så att droppande honung fångas upp och kan tas om hand.
  8. Efter användning tas avtäckningsvaxet om hand och avtäckningsbordet rengörs noga.
  9. Ska avtäckning ske igen senare, kan avtäckningsbordet täckas över tillfälligt med medföljande lock, så att inte insekter eller eller främmande partiklar hamnar i bordet. Men riskerar honungen att kristallisera är det vettigt att rengöra avtäckningsbordet mellan varje större slungning.

Var säljs avtäckningsbord?

Kompletta avtäckningsbord och tillbehör säljs hos biredskapshandlare.

error: