Nektarier

Nektarier är organ i blommorna där nektar vanligen produceras.

Läs mer om bin och blommor i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling