Biodlingskalender

Biodlingskalender - Ett år i Bigården

Har du tid, plats, och ork att sköta bisamhällen? Här i biodlingskalendern kan du läsa om hur ett år som biodlare kan vara. Året runt i bigården – månad för månad. Tiderna varierar beroende på vädret samt var i landet biodlingen bedrivs. Förhållandena varierar dessutom från år till år.

Biodlingskalender - Januari

Biodlingskalender – Januari

Januari

kalender_novInget mer än allmän tillsyn i bigården behövs i januari. Se upp om talgoxen får vanan att “knacka” på flustret hos dina bin. Det lockar fram dem för att bli mat åt de hungriga fåglarna. Finner du halva kroppsdelar av bin på flustret har han säkert varit i farten. Då är en bit nät framför flustret tillräckligt för att hålla talgoxen borta.

Att göra i januari

Biodlingskalender - Februari

Biodlingskalender – Februari

Februari

Den sista riktiga vintermånaden i södra delen av landet. Det är viktigt att bina sitter lungt och inte “brusar” högt i bikupan. Gör de så kan det bero på yttre störningar eller utsot (bina har bajsat i kupan) eller att deras mat är slut.

Är maten slut springer de i panik fram och tillbaka inne i kupan och det hörs ett “högt brus”. Mat är då det enda som kan rädda samhället. 

Du har sparat ett par fina honungsramar per samhälle vid skattningen i höstas. Öppna en eller ett par täckbräder ta bort tomma ramar och ge dessa fulla honungsramar tillbaka till samhället. Det är långt kvar tills bina kan börja samla.

Många föreningar startar studiecirklar nu. Det finns alltid något mer att lära om drottningodling, honungshantering, eller att diskutera de senaste rönen om bisjukdomar och varroabekämpning. Hör med din lokala biodlareförening om de ordnar kurser.

Att göra i februari

  • Lyssna vid flustret. Om bina brusar högt kan maten vara slut.
  • Gå en kurs i biodling
Biodlingskalender - Mars

Biodlingskalender – Mars

Mars

Vädret i mars är förädiskt. Det kan komma stora mängder snö och täppa igen flustren. Du bör vänta så länge som möjligt med att ta bort flusterskydden. Helst tills det är snöfritt. En dag med starkt soljus genom flusteröppningen kan locka fram bina som efter några meters flytur i köldgrader dyker mot snötäcket och omkommer. Har du inga flusterskydd ställer du en boardskiva mot kupan för att skugga flusteröppningen.

Nu börjar solen värma och på många håll i landet kan vi i slutet av mars få den första dagen med över 15°C. Då kan du göra den första vårkollen/vårundersökningen. Se till att samhället har tillräckligt med mat. Ca 4 fulla foderramar ska det finnas. Byt till nya, fräscha bottnar, kolla nedfall av varroa. Om samhället är starkt kan du redan nu sätta till en låda med fint utbyggda kakor du slungade i höstas. Den ska du placera underst.

Nu solar du mot husväggen, njuter av de nyanlända stararnas busvisslingar, sädesärlans förtjusta rop från taknocken och det första surret av bin i krokusen. Våren är på väg.

Att göra i mars

Biodlingskalender - April

Biodlingskalender – April

April

Under april månad går vinterfodret åt i bisamhället. Men för yngelproduktionens skull ska det helst vara honung och pollen. Har du sparat ett par ramar fulla med pollen och honung från förra säsongen så sätter du dem i kanten av yngelklotet. Rispa dem gärna så frestas bina.

Det ska produceras ny avkomma som kan samla när maskrosor, äpplen och körsbär blommar senare i maj – juni. Har du inte satt till låda två som yngelrum så kan det vara hög tid när sälgen börjar blomma. I den tar du slungade ramar, gärna såna med rester av ljunghonung som i höstas kan varit svårslungad. Doppa gärna varannan ram i kallt vatten som bina behöver för att ta vara på honungsresterna i ramarna. Sätt lådan underst i samhället. Har du inte sådana ramar så avvaktar du och sätter till en låda med vaxmellanväggar över yngelrummet, utan spärrgaller, senare. När och om du behöver göra detta beror på bistyrkan bisamhället, rammått och hur långt våren har kommit. Se exempel utökningens principer på sidan 100-102 i Bin till nytta och nöje.

kalender_april_1

Fågelskyddsnät finns hos vissa biredskapsbutiker men du kan också använda finmaskigt kycklingnät om du behöver skydda bikupor mot fåglar. Att fåglar kan göra åverkan på plastkupor är välkänt, men även grävlingen kan vara en fiende för bina. Hans hunger är stor när han vaknat ur sin vinterdvala. Bilden visar hur han, för att komma åt honungen, formligen tuggat sönder det yttre skiktet av cellplast (hård sådan som läggs under vägar som isolering). Trälådan innanför har han inte rått på men han drog bort en täckbräda så att bisamhället blev utkylt. Övriga samhällen i bigården kunde därför röva all honung så att samhället gick under. Det hände på ett par veckor i början av april.

Milda, snöfattiga vintrar gäller det att vakta mot stackmyror. Hur klarar man ett angrepp? Större myror, typ stackmyror kan även ödelägga bisamhällen. Det händer oftast på våren när myrorna är aktiva vid lägre temperaturer än honungsbin.

Att göra i april

Biodlingskalender - Maj

Biodlingskalender – Maj

Maj

När maskrosor och fruktträd blommar har biodlaren sin skönaste tid, om han har skött sin materialvård under vintern och våren. Ramar har trådats och de har mellanväggar insmälta, ca 10 st/samhälle ska det finnas. 

Se hur växandet i naturen verkar gränslöst. Allt blommar och bina jobbar, bofinken ropar optimistiskt i körsbärsträdets topp och i fjärran hörs gökens lockande toner. Det är nu vi ska sättta oss ner och njuta, tids nog får vi jobba med svärmar och honung.

Nu kan du sätta på en tredje låda, gärna hälften mellanväggar och hälften utbygda. Sätt mellanväggarna i mitten av lådan. Använder du spärrgaller så placeras det mellan andra och tredje lådan. Mer behöver du inte göra…

Att göra i maj

Biodlingskalender - Juni

Biodlingskalender – Juni

Juni

Om ditt samhälle vill svärma gör du på följande sätt. Flytta ramarna från yngelrummet med ungbina till en ny kupa låt det mesta av honungsförrådet följa med. Den nya kupan kommer ju att sakna dragbin. 

I den gamla kupan stannar drottningen som får en av yngelramarna samt en låda med fint utbyggda ramar för sitt nya yngelrum och alla dragbin stannar ju i den gamla kupan.

Den nya kupan får drottningcellerna. Du kan riva alla utom de största. När en bidrottning är kläckt förstör bina resten av cellerna. Du bör placera nya kupan minst 3-4 meter från den gamla och helst med flustret år ett annat väderstreck.

Att göra i juni

Biodlingskalender - Juli

Biodlingskalender – Juli

Juli

Nu har den första honungen av maskrosor, fruktträd och skogens alla bär mognat. Det är dags för den första skörden om vädret varit bra och bina varit flitiga och inte svärmat. Vänta inte med att slunga men ta inte allt, bina får inte bli utan. Lådan med honung som du skördar ersätter du med en låda tomma ramar närmast yngelrummet.

kalender_juli_1Vildhallon hör till de bästa dragväxterna och ger mycket honung som du skördar lagom till bärsäsongen.

En sked nyslungad honung över jordgubbarna får dem att smaka himmelskt.

Att göra i juli

Biodlingskalender - Augusti

Biodlingskalender – Augusti

Augusti

Nu sprider kungsmyntamynta och solhatt dofter i biodlarens trädgård. Där samlas bipollen och nektar. Sätt dig en stund i paradiset innan det är dags för årets andra honungsskörd. Men pass upp så att du inte får med nyinsamlad, omogen ljunghonung. Den har lätt för att jäsa.

kalender_aug_1Bygg inte på bikupan med fler lådor, samhället bör sitta på max tre lådor men oftast är två lådor tillräckligt när du kommit in i andra halvan av augusti. Nätterna börjar bli kyliga och bina ska sitta trångt för att hålla värmen.

Att göra i augusti

Biodlingskalender - September

Biodlingskalender – September

September

Den sista skördemånaden är här. Var beredd på att spendera mycket tid med att skatta, avtäcka, slunga, sila och tappa honung. Det här perioden är den mest krävande under biodlingåret. Nu ska du även invintra bina med vinterfoder. Minst 16 kilo socker ska varje bisamhälle ha.

kalender_septLjunghonungen har mognat och är mångas favorit med sin karaktäristiska starka arom och smak. Ljunghonungen kräver specialverktyg, så kallade honungslossare (till exempel Sjölis / Sjølis honungslossare) för att kunna slungas.

En hink bifor gör fodringen enkel. Men det är inte överallt i landet som 16 kilo foder räcker hela vintern.

Att göra i september

Biodlingskalender - Oktober

Biodlingskalender – Oktober

Oktober

Nu är rätt tid att sortera ramar som blivit mörka och fula. Vaxrenserierna tar emot dem från ca 1:a oktober till 31:a Mars. Passa på att skörda äpplen eller fågelskåda genom fönstret när småfåglarna kalasar på det bina pollinerat.

Att göra i oktober

Biodlingskalender - November

Biodlingskalender – November

November

“De rika, nu mycken honung av mig köper,
 jag hugger ved, till elden jag löper, 
till bad och okyskhet vill jag dig icke råda, 
eller taga drick och åderlåta.”

 Lär av bondepraktikan och tag ledigt från bina denna månad!

Att göra i november

Biodlingskalender - December

Biodlingskalender – December

December

kalender_okt_1Gör din runda till kuporna efter snöfall och oväder för att kontrollera att flustren hålls öppna från snö. Du lägger örat till flustret och lyssnar till det svaga surret. Ser till att är allt bra.

Se upp för bitjuvar. På bilden ovan har en snål och oärlig biodlare snott en bikupa från bigården (bild på stulen bikupa, hittelön utlovas). Vi skriver biodlare eftersom det bara är biodlare som har användning av ett bisamhälle. Det är vanligt utomlands och har tyvärr ökat i Sverige på senare år. Med webbkamera eller åtelkamera kan du i alla fall fånga tjuven på bild eller film, även nattetid. Märk också gärna all utrustning med brännstämpel. Läs mer om det här. Det ger lite tröst när att bli bestulen på bin är att jämföra med om en hundägare fick sin hund stulen, eller flera tusen hundar kanske.

Nu är det hög tid att julpyssla med bivax och honung. Med pepparkaksformar stansar du enkelt prydnader för granen ur vaxkakorna. Du gjuter och rullar vaxljus och glöm inte honungssenapen till julskinkan. Den ger lite sommarsmak i julmaten

Att göra i december

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.