ALLT OM BIODLING
Biodlingskalender - Ett år i Bigården

Biodlingskalender

Har du tid, plats, lust och ork att sköta bisamhällen med honungsbin? Här i biodlingskalendern kan du läsa om hur ett år som biodlare kan vara. Året runt i bigården – månad för månad. Observera att tiderna för olika moment inom biskötsel varierar beroende på vädret samt var i landet biodlingen bedrivs. Förhållandena varierar dessutom från år till år.

Biodlingskalender - Januari
Biodlingskalender – Januari

Januari

Inget mer än allmän tillsyn i bigården behövs i januari. Kontrollera att fluster inte snöat igen och musskydd sitter på på plats. Se upp om talgoxen får vanan att “knacka” på flustret hos dina honungsbin. Det lockar fram dem för att bli mat åt de hungriga fåglarna. Finner du halva kroppsdelar av bin på flustret har hen säkert varit i farten. Då är en bit nät framför flustret, eller hela bikupan vid behov, bra för att hålla talgoxar borta.

Gör en översyn av bikupor, ramar och material för honungshantering. Sortera bort det som nått åldersgränsen, förnya och kanske utöka biodlingen? Medger inkomsterna från honungsskörden köp av en större honungsslungare? Gjuter du egna vaxmellanväggar är vintermånaderna bra tillfälle att använda en kakgjutform. Lämnar du dina ramar och/eller bivax till vaxrenseri för ursmältning, tvättning, desinficering och valsning så slipper du det jobbet.

Julförsäljningen av honung har förhoppningsvis gått bra. Lagrar du honung i honungskärl är det lika bra att tappa upp den inför vårens honungsförsäljning. Om det är någon honung kvar det vill säga.

Den som är nyfiken på biodling kan anmäla sig till någon av vårens kurser och föreläsningar. Hör med den lokala biodlareföreningen och även i grannföreningar om vad som erbjuds och när.

Att göra i januari

Biodlingskalender - Februari
Biodlingskalender – Februari

Februari

Den sista riktiga vintermånaden i södra delen av landet. Det är viktigt att bina sitter lugnt och inte brusar högt i bikupan. Gör de så kan det bero på yttre störningar eller utsot (bina har bajsat i kupan) eller att deras mat är slut.

Är maten slut springer de i panik fram och tillbaka inne i kupan och det hörs ett högt brus. Stödfodring är då det enda som kan rädda bisamhället. Det bästa är om du har sparade ramar med honung. Sockerlösning är svårt för bina att bearbeta under vintern, så spara minst ett par ramar med honung per bisamhälle och säsong, t.ex. vid slutskattningen i höstas. Öppna en eller ett par täckbräder, eller skjut undan täckskivan, ta bort tomma ramar och ge dessa fulla honungsramar tillbaka till bisamhället. Förvarar du honungsramarna kallt så sätter du dem i rumstemperatur några timmar innan du ger dem till bisamhället. Rispa vaxlocken på några ställen så hittar bina snabbt till maten. Det är långt kvar tills bina kan börja samla nektar i naturen. Går dom sparade honungsramarna inte åt så kan du använda dom till avläggare under sommaren.

Ska du inhandla bikupor, vaxmellanväggar och andra biredskap gör du klokt i att förbereda det nu. Vänta inte till sommaren då det ofta är väntetider och urvalet kan vara mindre när många handlar samtidigt i sista minuten. Snickrar du eget material är det ju också bra att vara ute i god tid. Spika, tråda och vaxa ramar inför kommande säsong. Färdigspikade och trådade ramar finns annars för den som inte vill hålla på med det.

Har du honungsetiketter så det räcker till sommarens honungsskörd? Standardetiketter för svensk honung i små upplagor är smidigt för nybörjare med en mindre honungsskörd. Som etablerad biodlare är det såklart trevligast att bygga sitt varumärke med lokal prägel på egen etikett. Vi hjälper dig med att trycka egna honungsetiketter i upplagor från 3000 exemplar. Du kan använda ett eget original men även beställa design av etiketter.

Många biodlareföreningar startar studiecirklar nu. Hör med föreningar i ditt område om de ordnar kurser. Det finns alltid något mer att lära om t.ex. drottningodling, honungshantering, eller att diskutera de senaste rönen om bisjukdomar och varroabekämpning.

Att göra i februari

Biodlingskalender - Mars
Biodlingskalender – Mars

Mars

Vädret i mars kan vara förrädiskt. Det kan komma stora mängder snö och täppa igen flustren. Använder du flusterskydd så kan du vänta så länge som möjligt med att ta bort dom. Helst tills det är snöfritt. En dag med starkt soljus genom flusteröppningen kan locka fram bina som efter några meters flygtur i köldgrader dyker mot snötäcket och omkommer. Har du inga flusterskydd kan du ställa en boardskiva mot bikupan för att skugga flusteröppningen.

Har vintern varit mild kan stackmyror bli ett gissel nu. De kan röva både honung, yngel och döda alla honungsbin i bisamhället på någon vecka. Planera därför bigården på behörigt avstånd från myrstackar, minst 30-50 meter. I värsta fall kan bikuporna behöva flyttas, alternativt att myrstacken grävs upp och flyttas vilket kräver en rejäl grävmaskin. Små myror i bikupor brukar dock inte vara ett problem i bikuporna.

Nu börjar solen värma och på många håll i landet kan vi i slutet av mars få den första dagen med över 15°C. Då kan du göra den första vårkollen/vårundersökningen. Se till att samhället har tillräckligt med mat. Cirka 4 fulla foderramar ska det finnas. Byt till nya, fräscha bottnar och kontrollera nedfall av varroa på vinterns bottnar. Om samhället är starkt kan du redan nu sätta till en låda med fint utbyggda vaxkakor du slungade i höstas. Den ska du placera underst.

Mars är den sista månaden att sända bivax och ramar till ursmältning, tvättning, desinficering och valsning. Så gör du inte det jobbet själv är det hög tid att få det gjort hos ett vaxrenseri.

Nybörjaren som går biodlingskurs kan planera för var bigård och bibänk ska placeras. En jacka med bislöja är bra att ha när de praktiska lektionerna i biodlingskursen kommer igång. Förutom minst en komplett bikupa bör du ha en kupkniv, en rökpust och ett par bihandskar innan du köper ditt första bisamhälle under sommaren.

Nu solar du mot husväggen, njuter av de nyanlända stararnas busvisslingar, sädesärlans förtjusta rop från taknocken och det första surret av bin i krokusen. Våren är på väg.

Att göra i mars

Biodlingskalender - April
Biodlingskalender – April

April

Under april månad går vinterfodret åt i bisamhället. Men för yngelproduktionens skull ska det helst vara honung och pollen. Har du sparat ett par ramar fulla med pollen och honung från förra säsongen så sätter du dem i kanten av yngelklotet. Rispa dem gärna så frestas bina.

Det ska produceras ny avkomma som kan samla när maskrosor, äpplen och körsbär blommar senare i maj – juni. Har du inte satt till låda två som yngelrum så kan det vara hög tid när sälgen börjar blomma. I den tar du slungade ramar, gärna såna med rester av ljunghonung som i höstas kan varit svårslungad. Doppa gärna varannan ram i kallt vatten som bina behöver för att ta vara på honungsresterna i ramarna. Sätt lådan underst i samhället. Har du inte sådana ramar så avvaktar du och sätter till en låda med vaxmellanväggar över yngelrummet, utan spärrgaller, senare. När och om du behöver göra detta beror på bistyrkan bisamhället, rammått och hur långt våren har kommit. Se exempel utökningens principer på sidan 100-102 i Bin till nytta och nöje.

kalender_april_1

Fågelskyddsnät finns hos vissa biredskapsbutiker men du kan också använda finmaskigt kycklingnät om du behöver skydda bikupor mot fåglar. Att fåglar kan göra åverkan på plastkupor är välkänt, men även grävlingen kan vara en fiende för bina. Hans hunger är stor när han vaknat ur sin vinterdvala. Bilden visar hur han, för att komma åt honungen, formligen tuggat sönder det yttre skiktet av cellplast (hård sådan som läggs under vägar som isolering). Trälådan innanför har han inte rått på men han drog bort en täckbräda så att bisamhället blev utkylt. Övriga samhällen i bigården kunde därför röva all honung så att samhället gick under. Det hände på ett par veckor i början av april.

Milda, snöfattiga vintrar gäller det att vakta mot stackmyror. Hur klarar man ett angrepp? Större myror, typ stackmyror kan även ödelägga bisamhällen. Det händer oftast på våren när myrorna är aktiva vid lägre temperaturer än honungsbin.

Att göra i april

Biodlingskalender - Maj
Biodlingskalender – Maj

Maj

När maskrosor och fruktträd blommar har biodlaren sin skönaste tid, om denne har skött sin materialvård under vintern och våren. Ramar har trådats och de har mellanväggar insmälta, cirka 10 st per bisamhälle ska det finnas. 

Se hur växandet i naturen verkar gränslöst. Allt blommar och bina jobbar, bofinken ropar optimistiskt i körsbärsträdets topp och i fjärran hörs gökens lockande toner. Det är nu vi biodlare ska sätta oss ner och njuta, tids nog får vi jobba med bisvärmar och honung.

Nu kan du sätta på den fösta skattlådan, gärna ramar med hälften vaxmellanväggar och hälften utbyggda vaxkakor (om du har sparat det i lagret). Sätt mellanväggarna i mitten av lådan. Använder du spärrgaller så placeras det under skattlådan. Mer behöver du inte göra…

Viktiga dragväxter i maj är t.ex. Lönn, Äpple, Körsbär, Rönn, Kastanj, Maskros, Krusbär, Svarta vinbär, Röda vinbär, Blåbär, Lingon.

Att göra i maj

Biodlingskalender - Juni
Biodlingskalender – Juni

Juni

Tiden för utökning av dina bisamhällen är nu. Det gör du genom att göra avläggare. Om ditt samhälle vill svärma och matar larver i drottningceller gör du på följande sätt. Flytta ramarna från yngelrummet med ungbina till en ny bikupa. Den nya kupan kommer ju att sakna dragbin och kan riskera att svälta. Enklast är därför att du delar honungsramarna i skattlådan med avläggaren. Resten fyller du ut med ramar med vaxmellanväggar.

I den gamla bikupan stannar bidrottningen som får behålla en av yngelramarna. Fyll ut med fint utbyggda ramar som får bli hennes nya yngelrum. Alla dragbin stannar ju i den gamla kupan och har förhoppningsvis mist lusten att svärma. De får dessutom mellanväggar i halva skattlådan att bygga ut.

Den nya kupan får drottningcellerna. Du kan riva alla utom de största. När en bidrottning är kläckt förstör bina resten av cellerna. Du bör placera nya kupan minst 3-4 meter från den gamla och helst med flustret år ett annat väderstreck. De flesta dragbin kommer att flyga hem till modersamhället.

Svärmar ett bisamhälle ska biodlaren försöka fånga den, i t.ex. en låda eller hink och hälla en ny låda/kupa med ramar. Det gamla bisamhället har i regel en ny bidrottning på gång.

Nu kan biodlaren äntligen klippa gräsmattan när maskrosorna har blommat över. Förhoppningsvis blir det rikt med vitklöver därefter.

Viktiga dragväxter i juni är t.ex.: Hallon, Kastanj, Rönn, Vitklöver, Raps, Skvattram, Benved.

Att göra i juni

Biodlingskalender - Juli
Biodlingskalender – Juli

Juli

Nu har den första honungen av maskrosor, blommande träd och skogens tidiga bärväxter mognat. Om du inte redan har slungat honung kring midsommar så är dags för den första skörden, om vädret varit bra, bina varit flitiga och inte svärmat. Vänta inte med att slunga men ta inte allt, bina får inte bli utan. Skatta gärna honungsramarna med bitömmare, det är skonsammast för dig och bina och du minskar risken för röveriSkattlådan med honung som du skördar ersätter du med en låda tomma, helst slungade ramar, annars med vaxmellanväggar, närmast yngelrummet.

Kontrollera dina avläggare. Se till att dom blir stora nog att klara vintern och att bidrottningarna är parade. Stödfodra med honungsramar från andra bisamhällen och utöka avläggarna vid behov. Det ger starka bisamhällen inför vintern.

Vildhallon hör till de bästa dragväxterna och ger mycket honung som med tur kan skördas lagom till bärsäsongen. Klöver, Lind och Rallarros/mjölkört hör annars till de viktigaste dragväxterna under högsommaren. En sked nyslungad honung över solvarma jordgubbar får dem att smaka himmelskt gott. Har pollineringen lyckats kan du kanske även njuta av en riklig skörd med Vildhallon, Blåbär, Svarta vinbär, Röda vinbär och Krusbär. Alla lika goda med honung på, eller i recept med honung.

Att göra i juli

Biodlingskalender - Augusti
Biodlingskalender – Augusti

Augusti

Nu sprider kungsmyntamynta och solhatt dofter i biodlarens trädgård. Där samlas bipollen och nektar. Sätt dig en stund i paradiset innan det är dags för årets andra eller kanske tredje honungsskörd om du sysslar med sorthonung. Men pass upp så att du inte får med nyinsamlad, omogen ljunghonung. Den har lätt för att jäsa. Vid hög luftfruktighet och värme kan ljungens blommor lämna ett fint bidrag och till och med rädda årets honungsskörd. Ljunghonungen ger mer arbete med honungslossare men den är också efterfrågad och kompenseras med högre pris. men oftast är två lådor Lågnormal tillräckligt. Kontrollera att samhället har en äggläggande bidrottning.

Bygg inte på bikupan med fler lådor, bisamhället bör sitta på max tre lådor men oftast är två lådor tillräckligt när du kommit in i andra halvan av augusti. Nätterna börjar bli kyliga och bina ska sitta trångt för att hålla värmen.

Väntar du ingen mer blomning i omgivningen kan det vara dags att börja invintra/vinterfodra bisamhällena. I vissa områden där draget är slut tidigt invintrar biodlare redan i början på augusti medan i andra kan dröja ända in i september. Har du slutskattat och invintrat klart kan du även börja med varroabekämpning.

Har du gjort avläggare under sommaren som inte blivit starka nog kan du förena svaga bisamhällen på sensommaren. Du har möjlighet att göra ett urval genom att spara det som du tycker är den bästa bidrottningen eller låta bina välja.

Bra dragväxter under augusti månad kan vara t.ex. vitklöver, rallarros, ljung, lind, murgröna, solros, kungsmynta, fibblor eller honungsdagg.

Att göra i augusti

Biodlingskalender - September
Biodlingskalender – September

September

Den sista skördemånaden är här. Var beredd på att spendera mycket tid med slutskattning, avtäckning, slungning, silning och tappning av honung – om du inte redan har avklarat det för säsongen. Som med övriga moment inom biodling hänger det på var din bigård är i Sverige samt väder och tillgång på dragväxter. Det här perioden är den mest krävande under biodlingåret. Nu ska du även invintra bina med vinterfoder. Minst 16 kilo socker ska varje bisamhälle ha.  Men det är inte överallt i landet som 16 kilo foder räcker hela vintern. En hink Bifor gör fodringen enklare för biodlare som inte vill blanda egen sockerlösning.

En grundregel är att det ska finnas en bidrottning i bisamhället och den ska vara äggläggande. Annars har du ett döende bisamhälle till nästa vår. Har du köpt eller gjort egna lyckade avläggare kan du förena dem med de som saknar bidrottning. Du har då möjlighet att välja en ung drottning eller den som ger bin med bra temperament och samlaregenskaper. Om du inte vill ha fler bisamhällen förenar du och får starkare samhällen.

I samband med invintringen ska du passa på och förnya vax- och kakbygget och ta bort gamla ramar som varit i yngelrummet 2-3 år. Är det yngel i dessa och du invintrar på två lådor sätter du dessa ramar i undre lådan. I övre lådan sätter du fina väl utbyggda ramar. Väljer du att invintra på enbart vaxmellanväggar gör du det på en låda Lågnormal eller två lådor HLS. Då ska det helst inte finnas ramar med yngel i bisamhället. Finns det enstaka yngelramar sätter du dem (utan bin) i ett annat bisamhälle som behöver förstärkas.

Ljunghonungen har nu mognat och är mångas favorit med sin karaktäristiska starka arom och smak. Ljunghonung är geléaktig kräver specialverktyg, så kallade honungslossare (till exempel Sjölis / Sjølis honungslossare eller motsvarande) för att kunna slungas ur vaxkakorna. Ljung- och bladhonung ger osmältbara ämnen i binas tarm och orsakar utsot. Slutskatta därför sådan honung för säkrare övervintring. Att slutskatta och invintra bisamhällen 1-2 veckor efter att ljungdraget tagit slut kan rekommenderas i områden med ljung. Då hinner även det mesta ynglet krypa ut.

Om du varroabekämpar med Tymol gör du det nu i två omgångar med två veckors mellanrum. Vänta med oxalsyra till oktober/november.

Dragväxter i September: Ljung, Vitklöver, Rödklöver.

Att göra i september

Biodlingskalender - Oktober
Biodlingskalender – Oktober

Oktober

Har bina helt slutat att yngla kan du varroabekämpa med oxalsyraförångning som många anser är den effektivaste metoden. Annars är droppning av oxalsyra den vanliga metoden. Använd korrekt skyddsutrusning vid hantering av oxalsyra. Kontrollera nedfall av varroakvalster på ett varroagaller efter par veckor.

När invintring och varroabekämpning har klarats av, kan t.ex. en Universalbotten, en vändbar bibotten med vinterläge, eller en förhöjningsram på den ordinarie bottnen, sörja för mögelfritt nedfall av bin i bikupan under vintern. Plocka gärna fram musskydd redan nu för att ha dem monterade innan första köldknäppen slår till.

Nu är rätt tid att sortera ut gamla ramar som blivit mörka och slitna. Sortera en lådstapel med ljusa fina ramar som inte innehållit yngel, fina mörka utslungade ramar som det varit yngel i sätts i lådor för sig. Svarta, trasiga vaxkakor och ramar med utsotsfläckar går till utsmältning och desinficering. Vaxrenserierna tar emot ramar från ca 1:a oktober till 31:a Mars. Har du inte smält ur gamla ramar med solvaxsmältare under sommaren så är en ångvaxsmältare praktisk under vinterhalvåret. En del lokala biodlareföreningar har egen utrustning för ursmältning för sina medlemmar.

Den förutseende biodlaren har också vid slungningen sparat någon honungsram per bisamhälle. Den är guld värd till stödfodring om det skulle bli kris i matförrådet på våren. Alla sparade ramar kan med fördel förvaras i lådor/sargar i ett ouppvärmt utrymme med t.ex. masonitskiva som skydd upp- och nedtill.

Honung som skördats skall ympas och burkas om det inte gjorts tidigare under säsongen. Den som får tid över kan passa på att skörda äpplen eller fågelskåda genom fönstret när småfåglarna kalasar på det som bina har pollinerat. Även bina kan ta tillvara på söta safter från fallfrukt under varma dagar.

Lämna årsrapport till din lokalförening i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR / Biodlarna) om du är medlem. Den brukar komma med Bitidningen och ger förbundet underlag när de argumenterar för våra bin mot Jordbruksverk och EU.

Att göra i oktober

Biodlingskalender - November
Biodlingskalender – November

November

“De rika, nu mycken honung av mig köper,
 jag hugger ved, till elden jag löper, 
till bad och okyskhet vill jag dig icke råda, 
eller taga drick och åderlåta.”

 Lär av bondepraktikan och tag ledigt från bina denna månad. Men det finns ju alltid något att göra i biodlingen om du inte har gjort det tidigare, som t.ex.; varroabekämpning med oxalsyra och räkning av nedfall, vaxhantering mm.

Se också till att bikuporna är skyddade mot skadedjur. Musskydd är alltid att rekommendera och ifall fåglar angriper kan ett finmaskigt hönsnät behövas. Använder du bikupor som har speciella flusterskydd så kan dessa användas, de skyddar även flustret mot snö, men också mot stark sol som kan locka fram bina under den sena vintern. I den varma hösten har grävlingen inte börjat sin vintersömn. Hen är aktiv, sugen på det som ryms i ett bisamhälle och har styrkan att demolera en kupa för att stilla sin hunger. Är biodlingen i ett björnrike är extra uppmärksamhet påkallad även om man har elstängsel, så vidare man inte har byggt ett bihus av en björnsäker container.

Summera årets skötselkort – hur många kontroller, bisvärmar, avläggare och honungsskördar blev det? Förbered nästa års skötselkort med grunduppgifter från årets avslut.

I övrigt blir det allt mer tid för inomhusaktiviteter som hör den mörka årstiden till. Konsumtion och försäljning av biprodukter. Bivax– och propolis-pyssel. Prova nya honungsrecept – byt ut socker mot honung i matlagningen. Men glöm inte att ta ledigt ibland och vila upp dig framför brasan medan det kalla novemberregnet faller.

Att göra i november

Biodlingskalender - December
Biodlingskalender – December

December

kalender_okt_1

Gör din runda till bikuporna efter snöfall och oväder för att kontrollera att flustren hålls öppna från snö. Lägg örat till flustret och lyssna till det svaga surret. Se till att allt är bra. Har du träd i bigården så kapa eventuella murkna trädgrenar som kan riskera att ramla ner på kuporna. När det blåser hårt så bör spännband vara spända runt bikupa och bibänk eller en rejäl sten ligga på bikupans tak. Har du missat varroabekämpning går en oxalsyraförångning bra vid plusgrader.

Se upp för bitjuvar vid obevakade bigårdar. En webbkamera eller åtelkamera kan fånga tjuven på bild eller film, även nattetid. En mindre modell av GPS-tracker som döljs i någon av bikuporna och rapporterar eventuella rörelser kan vara en trygghet för större biodlingar. Märk också gärna all utrustning med brännstämpel. En bigårdsskylt vid bigården, på eller i bikuporna ska visa vem biodlingen tillhör.

Bikupor och ramar behöver alltid vård. Om vädret tillåter så är december en bra tid att i det fria skrapa och tvätta utan att besväras av nyfikna bin som lockas av doften från bivaxrester och honung. Passa på att städa biboden och se till att vinterlagrade ramar med vax och honung står mus-, mal- och myr-säkert.

Nu är det hög tid att julpyssla och njuta av biodlingens bivax och honung. Du bakar pepparkaksbröd, lussebullar och saffranspaj med honung, glöm heller inte honungssenap till den honungsgriljerade julskinkan. Servera honungsglögg eller äppelglögg med honung till honungstryffel, honungsfudge och honungsknäck. Honung ger sommarsmak i julmaten. Inga ljus brinner vackrare än dina egna hemrullade bivaxljus, men glöm inte att släcka dom. Med pepparkaksformar kan du stansa återvinningsbara julprydnader ur vaxmellanväggar för julgranen. Årets julklapp till blivande biodlare är alltid boken Bin till nytta och nöje, så är det varje år. Boken Honung är julklappstipset för den som älskar honung. Genuin honung är annars den bästa julklappen både att ge och få.

Att göra i december

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sverges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: