ALLT OM BIODLING
Utökning - Stödfodring - Avläggare - Biodling

Fodrare

Fodrare eller bifodrare är biredskap som inom biodling används till att mata bisamhällen med foder. Fodrare används vid invintringstödfodring eller drivfodring av bisamhällen.

Fodrare - Invintring - Biodling
Exempel på fodrare som används i biodling.

Olika sorters bifodrare

Det finns flera olika varianter på fodrare för bisamhällen. De kan vara skapade för större eller mindre givor foder, och därmed vara mer eller mindre lämpliga för antingen invintring eller stödfodring och drivfodring. Bifodrare kan också vara anpassade till olika typer av bikupor, eller lämpliga för flytande eller fast foder. Hos en del fabrikat av bikupor kan fodrare medfölja bikupan.

Läsa mer om olika fodrare biodlare kan använda

Vilken fodrare ska jag ha i min biodling?

Fodraren bör klara av den fodergivan biodlaren ska ge vid varje tillfälle. En stor, full fodrare är tung att lyfta. En mindre fodrare är lättare men kräver fler givor och därmed fler besök i bigården.

Om bisamhällen invintras eller stödfodras med lagrade täckta honungsramar finns inget behov av fodrare.

Var säljs fodrare?

Fodrare säljs hos biredskapsförsäljare och deras eventuella återförsäljare.

 

error: