EPS-kupa

EPS-kupa - Cellplastkupa - Frigolitkupa - Bikupa - Biodling

EPS-kupa, cellplastkupa eller frigolitkupa kallas bikupor av EPS (expanderad polystyren), även kallat cellplast eller frigolit. Fördelen med EPS är att bikupans delar blir lättare att lyfta vid till exempel vid skattning och flytt samt lågt pris. Nackdelen är att materialet inte är lika slitstarkt som trä, hårdplast eller metall. Det är vanligt att biodlare använder lådor av cellplast till skattlådor kombinerat med lådor av trä i yngelrummet. EPS-kupor säljs hos biredskapsförsäljare.

Läs mer om biodling