EPS-kupa

EPS-kupa - Cellplastkupa - Frigolitkupa - Bikupa - Biodling

EPS-kupa, plastkupa, cellplastkupa eller frigolitkupa kallas bikupor av EPS (expanderad polystyren), även kallat cellplast eller frigolit. Fördelen med EPS är att bikupans delar blir lättare att lyfta vid till exempel vid skattning och flytt samt lågt pris. Nackdelen är att materialet inte alltid är lika slitstarkt som trä, hårdplast eller metall, även om hållbarheten har blivit bättre på nyare modeller. Det är vanligt att biodlare använder lådor av cellplast till skattlådor kombinerat med lådor av trä i yngelrummet, eller tvärt om. EPS-kupor säljs hos biredskapsförsäljare.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Nassenheider
Nassenheider är en tysk biredskapstillverkare som kanske Läs mer
Biväxter - Femfingerört (Potentilla argentea)
Femfingerört (Potentilla argentea) är vanlig i nästan hela Sverige, Läs mer
Vaktbi - Vaktbin - Honungsbin
Bin
Bin (Apoidea) eller bi är namn för Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung