Varroagaller

Biodling - Varroabekämpning på våren

Varroagaller eller varroainlägg är ett biredskap som används i biodling för varroakontroll före och efter varroabekämpning. Varroagaller är en nät- eller gallerförsedd ram med en platta under som samlar upp döda, nedfallna varroakvalster så att biodlaren kan se om bisamhället är angripet av varroa. Varroagallret placeras i bikupans botten, under hela året, eller t.ex. två veckor på sensommaren. Varroakvalsterna räknas direkt på varroagallret eller så hälls nedfallet i en burk med T-röd. Varroakvalsterna flyter upp och övrigt nedfall sjunker. Är det mer än 20 kvalster som faller ner under två veckor kan det vara god idé att bekämpa varroa i bisamhället. Under varroabekämpning och en tid efter används varroagaller för att bedömma effekten av varroabekämpningen. En del bottnar har förberedd plats för ett varroagaller eller en utdragbar skiva och kallas ibland för varroabotten. Varroagaller säljs hos biredskapsförsäljare om inte biodlaren tillverkar egna.

Varroagaller - Biredskap - Biodling

Den övre bilden visar ett inköpt varroagaller i plast, denna bild visar ett hemgjort varroagaller tillverkat av en pappskiva och ett plastnät häftat på trälister i kanterna. Vill man bara kontrollera nedfall under en kort period, t.ex. några dagar vid varroabehandling, kan det gå bra med ett vanligt papper om det är trångt med utrymme i bikupans botten.

Film om varroagaller.

Här kontrolleras angreppsgraden av varroakvalster i varroanedfall på varroagaller.

Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Lind (Tilia cordata)
Lind (Tilia cordata) är ett lövfällande träd som är vanlig Läs mer
Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling
Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs Läs mer
Bivax - Kokonger - Vaxkaka - Yngelram
Kokonger i bisamhällen med honungsbin är en Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: