BIodlareförening

BIodlareförening - BIodlarförening - Biodlare - Biodling

Biodlareförening eller Biodlarförening är föreningar för biodlare. Biodlareföreningar finns lokala och rikstäckande över hela Sverige. De små biodlareföreningarna gör enorm nytta genom att utbilda och förse kommande generationer biodlare med honungsbin. Den som vill lära sig biodling bör alltid kontakta lokala biodlareföreningar i närområden och fråga om vilken utbildning som erbjuds. Även om det fanns långt mycket fler Biodlareföreningar förr i tiden finns det många kvar än idag. Många mindre föreningar även har gått ihop och bildat föreningar. De flesta lokala biodlareföreningar i Sverige är idag anslutna till Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), som även går under namnet Biodlarna. Det finns även andra föreningar som t.ex. Biodlingsföretagarna (BF) för yrkesbiodling, föreningar olika biraser av honungsbin som används inom biodlingen, samt ekonomiska föreningar.

Biodlareföreningar i Sverige

Biodlareföreningar i Norden

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Paradise Honey
Paradise-Honey är en biredskapstillverkare i Finland. www.paradisehoney.net Läs mer
Honung Gotlandica
Honung Gotlandica är en ekonomisk förening med biodlare Läs mer
Biväxter - Röd temynta (Monarda didyma)
Röd temynta (Monarda didyma) är mycket attraktiv för honungsbin Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung