BIodlareförening

BIodlareförening - BIodlarförening - Biodlare - Biodling

Biodlareförening eller Biodlarförening är föreningar för biodlare. Biodlareföreningar finns lokala och rikstäckande över hela Sverige. De små biodlareföreningarna gör enorm nytta genom att utbilda och förse kommande generationer biodlare med honungsbin. Den som vill lära sig biodling bör alltid kontakta lokala biodlareföreningar i närområden och fråga om vilken utbildning som erbjuds. Även om det fanns långt mycket fler Biodlareföreningar förr i tiden finns det många kvar än idag. Många mindre föreningar även har gått ihop och bildat föreningar. De flesta lokala biodlareföreningar i Sverige är idag anslutna till Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR), som även går under namnet Biodlarna. Det finns även andra föreningar som t.ex. Biodlingsföretagarna (BF) för yrkesbiodling, föreningar olika biraser av honungsbin som används inom biodlingen, samt ekonomiska föreningar.

Biodlareföreningar i Sverige

Biodlareföreningar i Norden

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Bitillsyn
Bitillsyn betyder att biodlingen i Sverige regleras Läs mer
Säckyngel är en virussjukdom som angriper yngel Läs mer
Biväxter - Läkevänderot (Valeriana officinalis)
Läkevänderot eller vänderot (Valeriana officinalis) är ganska vanlig på fuktig mark, Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung