Gasolbrännare

Gasolbrännare - Biodling - Biredskap

Gasolbrännare används för att flamma kupmaterial, delar till bikupor. Det görs inom biodling för att döda eventuella smittoämnen som kan orsaka bisjukdomar.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling