Gasolbrännare

Gasolbrännare - Biodling - Biredskap

Gasolbrännare används inom biodling för att flamma kupmaterial, alltså delar till bikupor (ej av plast). Flamningen görs som en del i rengöring av kupmaterial, för att döda eventuella smittoämnen som kan orsaka bisjukdomar. Gasolbrännare är också praktiskt att ha för biodlaren när denne tänder sin rökpust.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Pollenstans - skörda bibröd / bipollen.
En pollenstans är ett biredskap som biodlare skördar bibröd/bipollen med. Pollenstansar säljs Läs mer
Biväxter - Stockros (Alcea rosea)
Stockros (Alcea rosea) är bra som biväxt med Läs mer
Vildbygge
Vildbygge kallas inom biodling det bivax som honungsbin ibland Läs mer
Biväxter - Brakved
Brakved (Rhamnus frangula) är en buske eller Läs mer
Honungsburkar - Honungsburk - Honungsglas
Honungsburkar, honungsglas eller honungsförpackningar används inom biodling för Läs mer
Rammått
Lågnormal är ett mått på ramar som Läs mer