Tappning

Honungstappning

Tappning eller honungstappning är ett moment inom honungshantering. Honungen tappas (hälls) i honungsburkar via ett honungskärl med en tappkran/honungskran nedtill. Automatiska tappmaskiner och tappningslinjer säljs hos biredskapsförsäljarna.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling