ALLT OM BIODLING
Honungstappning

Tappning

Tappning eller honungstappning är ett moment inom honungshantering där honung placeras i sin färdiga förpackning. Honung tappas i honungsburkar via ett honungskärl med en tappkran/honungskran nedtill.

Den här filmen visar hur ramar med honung avtäcks och slungas samt hur den nyslungade honungen silas och tappas i honungsburkar.

När tappas honung?

Honung kan direkttappas, d.v.s. direkt efter slungning, eller tappas efter ympning eller rörning. Vilken metod biodlaren använder beror på vilken konsistens på honungen som eftersträvas.

Biodlare Johann visar hur han ympar, rör, tappar, lagrar och säljer honung. Metoder och redskap som kan passa mindre biodlingar med inriktning på svensk sorthonung.

Utrustning för honungstappning

Kärl, kranar, tappmaskiner, tappningslinjer och annan utrustning för honungstappning säljs hos biredskapsförsäljare.

error: