Arbetaryngel

Arbetaryngel - Bisamhället - Biodling

Arbetaryngel föds ur befruktade ägg som läggs av bidrottningen i bisamhället.

YouTube

Läs mer om biodling