Arbetaryngel

Arbetaryngel - Bisamhället - Biodling

Arbetaryngel föds ur befruktade ägg som läggs av bidrottningen i bisamhället.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling