ALLT OM BIODLING

Kategori - Bihälsa

Information om bihälsa, sjukdomar, skadegörare och andra hot mot bisamhället.

jordbruksspruta Växskydd bekämpningsmedel. Foto: Pl77, Wikipedia

Förgiftning av honungsbin

Förgiftning som drabbar bisamhällen med honungsbin kan förorsakas av bekämpningsmedel i trädgårdar, jord- och skogsbruk samt överdosering av preparat som används vid t.ex. varroabekämpning. Foto ovan: Pl77, Wikipedia...

Flamning av biredskap

Flamning av biredskap görs inom biodling för att desinficera och hålla god hygien i bikupor tillverkade av trä eller metall. Innan flamning sker ska delarna skrapas rena från rester av propolis och bivax. Därefter kan...

Bok Biodling Böcker

Tips för lyckad övervintring av bisamhällen

Så här kan du som är biodlare förebygga döda bisamhällen på grund av varroa till nästa vår Månadsskiftet oktober-november görs en varroabekämpning, förslagsvis med Varrox oxalsyraförångare.  Efter två veckor räknas...

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare.  Läs mer

error: