Kylt yngel

Kylt yngel - Bihälsa - Biodling

Kylt yngel är bilarver i bisamhället som skadats av kyla och kallt väder.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling