ALLT OM BIODLING
Pollinering med honungsbin

Pollinering

Pollinering och honungsproduktion gör honungsbiet till ett av jordens viktigaste nyttodjur

  • Genom sitt pollineringsarbete ökar honungsbin skördarna av talrika kultur- och vilda växter. Växter som i sin tur är näring till många djur.
  • För att bevara kulturlandskapet är biodlingen av central betydelse och en ekologisk meningsfull fritidssysselsättning.
  • Pollineringsvärdet bedöms vara mellan 15-150 gånger högre än honungsvärdet. Detta kulturekologiska arbete går inte, som med honungen, att ersätta genom import.
  • För att samla ett kilo honung besöker honungsbin mer än 5 miljoner blommor.

Utan bin är det glest mellan blåbären och på åkern minskar skörden. Honung från andra sidan jorden har bara hjälpt växterna där, där bina samlat den. Tänk på det när du köper honung nästa gång. Hjälp till så att det alltid finns bin i vår natur. Köp svensk honung eller bli biodlare!

Pollinering - Självpollinering eller korspollinering

Honungsbiet är den bästa pollinatören i fruktodlingar

Pollineringsarbete av insekter i fruktodling

Pollinering–fruktsättning

Pollinering–fruktsättning
Äppelblomman har 5 pistiller och ett fruktämne som består av 5 kamrar med två fröanlag i varje kammare. Ett välpollinerat äpple kan utveckla maximalt 10 fröanlag. Ju fler fröanlag som utvecklas desto desto större äpple. Eftersom honungsbin är blomtrogna bär de med sig rätt sorts pollen och det ger effektiv pollinering.

Bisamhällen motverkar sköldlössangrepp i granbestånd

Om honungsdagg inte samlas upp av bin eller myror eller tvättas bort av regn, blir barren söta och klibbiga av honungsdagg. Då börjar det växa sotsvamp på dem. För att förhindra sköldlössangrepp i granbestånd rekommenderar Skogsstyrelsen att bestånden hålls välgallrade och vitala samt att bisamhällen sätts ut i skogen i maj-juni.

Hyr bisamhällen – naturvänlig och effektiv skördeökning

Pollinering med hjälp av inhyrda bisamhällen kan ge en enkel skördeökning. Här kan du hitta biodlare som kan flytta bin till din gröda. Kontakta biodlaren i god tid (minst 6 veckor) före blomningen av grödan så att bisamhällena kan förberedas för pollineringsuppdraget.

Honungsbin och inköpta humlesamhällen kan vara helt avgörande för skörden i klöver och ökar utbytet med 5 till 25 % i oljeväxter och åkerböna. (Källa: Jordbruksverket)

Läsvärt om pollinering med honungsbin samt andra bin och insekter
Läs om hur ett år som biodlare kan vara Läs mer om pollinering i boken Bin till nytta och nöje

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: