Pollenkorg

Pollenkorg

I pollenkorgar på biets bakben trasporterar biet pollen som det kammat ihop till små klumpar.

Läs mer om biets kroppsbyggnad i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube