Amerikansk yngelröta

Amerikansk Yngelröta

Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som förekommer på de flesta platser över hela världen där det finns biodling. Amerikansk yngelröta angriper bilarverna i bisamhällen. Sjukdomen orsakas av en sporbildande bakterie (Paenibacillus larvae) som de unga bilarverna får i sig som sporer med födan. Mer information finns i dokumentet Amerikansk yngelröta – biologi, diagnos och bekämpning som kan läsas hos Jordbruksverket.

Europeisk yngelröta liknar amerikansk yngelröta men en skillnad är att de infekterade larverna dör innan larvcellerna har täckts. Europeisk yngelröta är inte lika farlig som amerikansk yngelröta och bisamhällena överlever för det mesta.

Vid misstanke om amerikansk yngelröta så måste biodlaren enligt lag göra en anmälan till bitillsynsmän eller länsstyrelsen. Kartor över skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta finns hos Jordbruksverket. Läs mer om bisjukdomar i boken Bin till nytta och nöje samt boken Sjukdomar, skadegörare och fiender i bisamhället.

Yngelröta kallas ibland även för Larvpest eller Nymfpest.

Film om diagnos och åtgärder vid utbrott av Amerikansk yngelröta.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Kärleksörter (Hylotelephium)
Kärleksörtssläktet eller kärleksörter (Hylotelephium) är ett släkte i familjen fetbladsväxter som har ca Läs mer
Biväxter - Hassel (Corylus avellana)
Hassel (Corylus avellana) är en stor buske som sällsynt Läs mer
Biväxter - Ulltistel (Onopordum acanthium)
Ulltistel (Onopordum acanthium) odlas som prydnadsväxt i trädgårdar Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung