Amerikansk yngelröta

Amerikansk Yngelröta

Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som förekommer på de flesta platser över hela världen där det finns biodling. Amerikansk yngelröta angriper bilarverna i bisamhällen. Sjukdomen orsakas av en sporbildande bakterie (Paenibacillus larvae) som de unga bilarverna får i sig som sporer med födan. Mer information finns i dokumentet Amerikansk yngelröta – biologi, diagnos och bekämpning som kan läsas hos Jordbruksverket.

Europeisk yngelröta liknar amerikansk yngelröta men en skillnad är att de infekterade larverna dör innan larvcellerna har täckts. Europeisk yngelröta är inte lika farlig som amerikansk yngelröta och bisamhällena överlever för det mesta.

Vid misstanke om amerikansk yngelröta så måste biodlaren enligt lag göra en anmälan till bitillsynsmän eller länsstyrelsen. Kartor över skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta finns hos Jordbruksverket. Läs mer om bisjukdomar i boken Bin till nytta och nöje samt boken Sjukdomar, skadegörare och fiender i bisamhället.

Yngelröta kallas ibland även för Larvpest eller Nymfpest.

Film om diagnos och åtgärder vid utbrott av Amerikansk yngelröta.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Plockskattning - Skattning - Honungsskörd - Biodling
Plockskattning kallas det inom biodling när biodlare Läs mer
Biväxter - Förgätmigej (Myosotis spp.)
Förgätmigej (Myosotis spp.) förknippas med romantik, tragiska öden och Läs mer
Biväxter - Vinruta (Ruta graveolens)
Vinruta (Ruta graveolens) är en flerårig halvbuske med ursprung i medelhavsområdet. Läs mer