Honungsblåsa

Honungsbi
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Honungsblåsa är en inre del av honungsbiets kropp. När honungsblåsan är fylld tänjs den ut och fyller större delen av bakkroppen.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling