Vattenbehov

Honungsbin - Vatten - Vattenbehov

Vattenbehov hos bisamhällen med honungsbin ska inte underskattas. Honungsbin samlar förutom nektar, pollen och propolis även vatten. Under vintern klarar bina vattenbehovet med det kondensvatten som bildas i bikupan. Bisamhället har ett extra stort behov av vatten på våren då yngelsättningen startar, då är det en fördel om vattnet är tempererat av solen. Sjöar är ofta kalla på våren så bina föredrar då pölar, diken eller andra små vattensamlingar med solvarmt vatten. Där finns ofta mineraler i vattnet som bina har ett stort behov av. En liten konstgjord damm eller bäck nära bigården gör stor nytta för biodlarens honungsbin.

Enkla bivattnare kan också byggas av fat eller fågelbad med mossa, sandjord, stenar så att bina har något att klättra på och inte drunknar. Men det är inte säkert att din bivattnare är attraktivast. Vattnet från din eller grannens pool kanske lockar mer än rent kranvatten. Vi får ofta frågan från oroliga poolägare som har vattensamlande honungsbin på besök i deras badplats. Svaret blir att det enda du kan göra är att täcka över poolen när den inte används. Det är mer fara för ett och annat honungsbi som kan bli blött och drunkna än för badande personer. Du kan inte hindra djur från att använda vattenkällor på annat sätt än övertäckning.

I det här videoklippet samlar honungsbin vatten och mineraler i en solvarm bäckfåra, i morgonens dagg, på mossor i sankmark och i en konstgjord bäck med damm.

Biodling

Läs mer om biodling

Drönare - Honungsbi
Drönare, bidrönare eller drönarbi betraktas som hane i bisamhällen med Läs mer
Silställ - Biredskap - Biodling
Silställ är ett biredskap som används inom Läs mer
Biväxter - Trift (Armeria maritima)
Trift (Armeria maritima) är formrik och delas upp i Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer

error: