Vatten

Honungsbin samlar förutom nektar, pollen och propolis även vatten. Bisamhället har ett extra stort behov av vatten på våren, då är det viktigt att vattnet är tempererat av solen. Sjöar är ofta kalla på våren så bina föredrar då pölar, diken eller andra små vattensamlingar. Där finns ofta mineraler i vattnet som bina har ett stort behov av. En liten konstgjord damm eller bäck nära bigården gör stor nytta för biodlarens honungsbin. Enkla bivattnare kan också byggas av fat eller fågelbad med lecakulor eller spelkulor så att bina har något att klättra på.

I det här videoklippet samlar honungsbin vatten och mineraler i en solvarm bäckfåra, i morgonens dagg, på mossor i sankmark och i en konstgjord bäck med damm.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Nöddrottning - Nödceller - Nödcell - Biodling
Nöddrottning eller nöddrottningar kallas det när bisamhället har Läs mer
Solvaxsmältare
Solvaxsmältare är utmärkt till att efter vintern Läs mer
Stationär bikupa
Har du nyligen skaffat bin eller har Läs mer

Läs mer om biodling