Bilus

Bidrottning

Bilöss parasiterar vanligen på bidrottningen där de livnär sig på fodersaft som hon matas med. En drottning med löss störs i sin äggläggning.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling