Bilus

Bidrottning

Bilöss parasiterar vanligen på bidrottningen där de livnär sig på fodersaft som hon matas med. En drottning med löss störs i sin äggläggning.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling